Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  68 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal 29. Märtsil 1900

  Loomade kaitsemiseks.
  Nüüd, kus kewade tulekuga halwade ja raskete teede aeg peale hakkab ja kus ka meie linna uulitsate peal ühtelugu koormaid nähtakse, mis ainult suure waewaga edasi liiguwad, tohiks neile, kes mitte üksnes iseenese peale ei mõtle, armas kuulda olla, et meil ka seadus on, mis loomasid kaitseb ka mida igaüks, kes loomade piinamist juhtub nägema, politsei abiga tarwitada wõib, kui ta ka mitte loomakaitse seltsi liige ei ole.

  Keelatud on: 1) Nähtawalt haigeid, haawatuid ehk lonkajaid loomi tööl pruukida. 2) Loomi kõwade, teritatud ehk terawate asjadega, näituseks malgaga ehk sellesarnase riistaga, lüüa. 3) Loomi raskete, nende jõuust ülekäiwate koormate wedamiseks pruukida, mis sagedasti mitte teede kohased ei ole. 4) Linnas nellja sõitmine, olgu tühjalt, sõitjatega ehk koormaga. 5) Hobust kaelapandud ahelikku pidi koorma taha kinni siduda, iseäranis, kui rakkes olew hobune waewalt oma koormat wedada suudab. 6) Wasikaid ja muid karielajaid neile walutegewal wiisil, alla rippuwa peadega, ülestikku koorma peale laduda. Keelatud on ka elajate peal istuda. 7) Maha kukkunud rakkesolewat hobust wemmeldamise läbi ülestõusmisele sundida: kui käte abil toetamine ei mõju, siis on tarwis hobune kohe eest ära rakendada. 8 ) Ülepea on kõigi loomade igasugune piinamine ja nendega wali ümberkäimine keelatud.

  Süüdlasi on tarwis politseile üles anda, et see neid Rahukohtu seaduse 29 § järele karistaks. Piinamise pärast, misga kodu loomadele sagedasti ülekohut tehakse, langewad süüalused kuni 10 rbl. rahatrahwi alla (Liiwi Kubermangu Walitsuse Kiri 24-dast Aprillist 1872.)

  Maa eraõiguse punkti 1173 nuheldakse neid, kes metsades, põldude peal ja wete ääres lindude pesi lõhuwad ehk poegi ja mune nende seest wälja wõtawad (rööwlindude pesad wälja arwatud) mitmepäewase wangitamisega.

  Linnu pesade häwitajale määratakse weel iseäranis: Esimesel korral 25 rbl, teisel korral 50 rbl. ja kolmandal korral 100. rbl trahwi.  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein