Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  29 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
   2005 aruanne

  Ühendus Weissenstein 2005. aasta tegevusaruanne.
  4. veebruaril 2005 toimus Vallitornis Ühenduse aastakoosolek, kus mh otsustati mõned 2005. a plaanid:
  1. Osalemine “Kolmkõla” festivalil;
  2. Osalemine TourEstil;
  3. Osalemine vanalinna arengukava väljatöötamisel;
  4. Vanalinna konverentsi korraldamine;
  5. Restaureerimiskursuste korraldamine;
  6. Nn internetist väljaminek – linnakodanike suurem kaasamine;
  7. Paide ajaloo jätkuv tutvustamine;
  8. Teise Paidet tutvustava dokumentaalfilmi tegemine;
  9. Talgute algatamine vanalinna korrastamiseks.

  Suur osa neist plaanidest sai ellu viidud 2005. aastal, mõned nihkusid ka 2006. a algusse.

  18. ja 19. veebruaril 2005 toimus Paides esmakordselt “Kolmkõla” festival, mille korraldaja oli Leho Rubis. Selle avaürituseks oli Ühenduse ettekanne kreisilinn Paidest ning kirjanik Hermann Hesse Paides elanud ja tegutsenud vanaisast, maakonnaarst Carl Hermann Hessest. Selle ettekandega tutvustati ja põhjendati esmakordselt ka seisukohta, et Hessede maja asus praeguse Pikk 4 asukohal. Hesse-uurijaid on alati huvitanud tema isa ja vanaisa kodulinn Paide, kuid seni ei osatud kahjuks öelda, kus Hessede maja Paides asus.

  Pikem Ühenduse poolt valminud artikkel Hessede majast ilmus 21. veebruari Järva Teatajas. Ehkki artikli avaldamise ajal esitati ka kahtlusi artiklis nimetatud maja asukoha suhtes, ei ole praegu siiski enam mingit kahtlust selle teabe täpsuses. Kui aja jooksul õnnstub saada paremaid pilte või plaane endisest Hessede majast, on kavas praeguse Pikk 4 krundile paigaldada ka vastav mälestustahvel.

  18. ja 19. veebruaril toimus Tallinnas Tourest 2005, kus Paide boksis osales ka Ühendus, esitledes Ühenduse ja B.A.D. Cinema koostöös 2004. aastal valminud lühidokumentaalfilmi “Ajalooline Weissenstein” ning pakkudes Paide vanalinna tutvustavaid infomaterjale.

  24. veebruaril sai Ühendus Paide linnavalitsuselt tänukirja tegevuse eest 2004. aastal.

  Aprillis alustasime Paides restaureerimiskursuste korraldamisega. Selline plaan oli saanud alguse juba 2004. aastal, mil käidi sel teemal läbi rääkimas ka Tallinnas asuva Säästva Renoveerimise Infokeskusega, kuid sel ajal otsustati, et enne SRIKi Paidesse toomist püüame kursustega algust teha oma jõududega. Nii toimus Paide linnavalitsuse rahalisel toel 8. ja 9. aprillil Ühenduse korraldatud ja Paide Kutsekooli restaureerimisala õpetajate poolt läbiviidud kahepäevane kursus “Vanad aknad”. Esimesel päeval tutvustati teooriat: põhiteadmisi puiduvalikust, akende ettevalmistamist restaureerimiseks, värvide ja kiti koostist ning valmistamist. Teisel päeval toimus praktiline õpe. Kursustel osales 9 inimest, kes kõik said lõppedes vastava tunnistuse ning olid huvitatud ka edaspidi sellistel õppepäevadel osalemisest.

  9. aprilli Järva Teatajas ilmus Ühenduse poolt koostatud materjali põhjal artikkel August Wilhelm Hupeli maja asukohast Vee 1 majas. Viimastel aastatel oli jäänud Hupeli maja täpne asukoht teadmatusse, Ühendus pidas siiski oluliseks Hupeli tegevust Paides, mille tulemusel rajati Hupeli majja (Vee 1) Paide esimene tütarlastekool. Ehkki artikli avaldamise ajal esitati ka kahtlevaid eriarvamusi Hupeli maja asukoha osas, ei kahtle praegu enam keegi avaldatud teabe õigsuses. Proovisime AS-ga Kalev ka läbi rääkida majale Hupeli mälestustahvli paigaldamise asjus, kuid ilmselt lükkub see ettevõtmine kaugemasse tulevikku.

  Maikuus tellis Ühendus 1856. a Paide turuplatsi pildiga tekstiilist kandekotid, mida mõnevõrra müüdi, kuid mida peamiselt kasutati Paide meenete ja kingitustena. Kottide tellimist rahastas Paide linnavalitsus, kellele anti üle ka mitkümmend kotti, mida kingiti linnakülalistele ning viidi koos filmiga “Ajalooline Weissenstein” ka Paide sõpruslinna USAs Westminsterisse.

  7. juunil toimus Paide linnavalitsuses Paide vanalinna arenduse ja linna arengukava turismi peatüki tegevuskava koostamise töörühma nõupidamisel, kus esitasime ettepaneku vanalinna süstemaatiliseks arendamiseks koostada eraldi vanalinna arengukava. Linnavalitsuse esindajad tegid ettepaneku Ühendusele arengukava põhiteeside väljatöötamiseks.
  Vanalinna arengukava põhiteesid koostas Ühendus 30. augustiks ning esitas need linnavalitsusele, kus kohalike valimiste tõttu projekt mõneks ajaks seisma jäi.

  24. augustil tegi Ühendus koos muuseumi ja vallitorni esindajatega ringkäigu vanalinna keldrites, hinnates nende seisukorda ning kaardistades läbikäidud keldrid. Ülevaade avaldati ka meie veebis. Saadud teavet on kavas kasutada mh vanalinna arengukavas.

  1. oktoobri Järva Teatajas ilmus Ühenduse koostatud artikkel “Paide lugu jutustab äärmuslikest aegadest”, mis ilmus linna 714. sünnipäeva puhul. Artiklis oli põhjalikumalt kirjeldatud linna olukorda 17. sajandil, nn Rootsi ajal ning selgitatud linnaõiguste tegelikku olukorda sel perioodil, sh seni vähetuntud fakti, et linna allutamisega Mäo mõisale ei kaotanud Paide tegelikult linnaõigusi ning vabanes Mäo mõisa alt juba 1696. aastal, ehkki varsti alanud Põhjasõda ja sellele järgnenud linna mõisale tagastamine ei lasknud vabadust kaua nautida.

  9. novembril teostus üks Ühenduse projekte: kaasata ühistegevusse need Paide asutused ja kodanikud, kes on seotud vanalinnaga. Toimus esimene koosolek, kus osalesid lisaks Ühendusele inimesed muuseumist, vallitornist, muinsuskaitseametist ja linnakodanikke. Otsustati ühiseid koosolekuid jätkata ja nimetada seda mitteametlikku koosolekut Paide esimese seltsi järgi Paide Kodanike Klubiks.

  2005. aastal toimus veel kolm klubi koosolekut, kus arutati läbi Ühenduse koostatud vanalinna arengukava, tehti selles mõned väiksemad muudatused, mille tulemusel koostas Ühendus Paide vanalinna arenguvisiooni – vanalinna arengukava alusdokumendi.

  14. detsembril toimunud klubi koosolekul otsustati samuti korraldada Vanalinna konverents ning alustati selleks ettevalmistusi. Koosolekutel osalesid tihti ja aktiivselt ka linnavalitsuse esindajad. Konverents toimus 6. jaanuaril 2006, see õnnesus väga hästi, osalesid esindajad Tallinnast, Kuressaarest, Haapsalust, Viljandist ning üle 80 kuulaja.
  Kodanike Klubi nimeline projekt, eesmärgiga kaasata Ühenduse tegevustesse rohkem linnakodanikke, on seega hästi alanud.

  Muude aasta jooksul elluviidud tegevuste hulgas võib nimetada filmi “Ajalooline Weissenstein” tõlgete (soome, saksa, inglise) valmimist ja kõigis keeltes filmi valmistamist DVD plaadina.

  Ühenduse kodulehel avaldati aasta jooksul üle 70 Paide vanalinna ja kultuurieluga seotud uudise, mille hulgas oli 12 Ühenduse poolt koostatud uudist, 10 pikemat artiklit ning 11 Paide ajaloo teemalist kirjutist (neist 8 ise kirjutatud). Veebilehel viidi läbi ka 7 Paide vanalinna seotud küsitlust.

  Aasta jooksul külastati kahel korral Ajalooarhiivi ja korduvalt Muinsuskaitseameti arhiivi, kus tehti sadu digifotosid Paidega seotud materjalidest (sh kaartidest), mis kergendab tunduvalt vanalinnaga seotud teemade uurimist. Samuti koguti digikoopiatena Paide kohta 17.-20. sajandil kirjutatud saksakeelseid materjale, tehti sadu digifotosid Paide vanadest ajalehtedest, hangiti infot välismaistest arhiividest (Rootsist, Soomest, Saksamaalt, Venemaalt).

  Samuti esitati Paide Gümnaasiumis neljal korral Paide ajalooteemalisi ettekandeid ning valmistati erinevate sihtgruppide jaoks erinevaid presentatsiooniprogramme.

  Kõik Ühendusega seotud tegevused on tehtud vabatahtliku tööga, töötasusid selle eest makstud ei ole. Ühenduse projektide (tõlked, kotid, kursused) elluviimiseks on rahalisi toetusi saadud kolmel korral Paide linnavalitsuselt. Osaliselt on kulutusi kaetud ka saadud annetustega.

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein