Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  74 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKirja kast

  Kesknädal, 23. Webruaril. 1900

  Paide Teatajas No 2 seisab järgmine kirjakasti küsimine: "Kas see peaks tõsi olema, et Paide Karskuse seltsis, kui keegi tee asemel te-hee nõuab, temale siis teed konjakiga antakse?"

  Selle peale kostab Paide Karskuse Selts:
  See ei ole mitte tõsi, et nimetatud Seltsis te-hee ehk mõne muu nime all kellegille theed konjakiga wõi mõne muu joowastawa joogiga segatud on antud. Juba mõne aasta eest on mõned Seltsi liikmed juttu kuulnud, et ühes Karskuse Seltsis on ökonoom ehk einelaua pidaja nii häbemata olnud, et tema tehee nime all punschi on müinud. Paide Karskuse Seltsi üle ei ole aga mitte niisugust juttu kuulda olnud. Kui see arwamine mitte küsija enda targas peaajus tekinud ei ole, siis wõib ta selle peale julge olla, et niisuguse arwamise awaldaja häbemata laimaja on, kes selleläbi Seltsi tööd ja püideid alkoholi ahelates rabelejate wabastamiseks takistada püiab. Küsija oleks kõige targemine teinud, kui tema isi Karskuse einelaua pidajalt teheed oleks nõudnud ehk oma usalduse meest seda nõudma saatnud, siis oleks tema kohe selge otsuse kätte saanud. Kõikides Karskuse Seltsides, kui ka nende liikmetele on joowastawate jookide pruukimine ehk teistele andmine keelatud. Paide Karskuse Seltsis käib sellekohta põhjuskirja § 1. Peale selle on Seltsi einelaua pidaja kontrakti läbi kohustatud selle üle walwama et Seltsi majas, hoowis ja ajas mitte Põhjuskirja wastu ei tehta ega joowastawaid jookisid pruugita. Kui wiimaks weel tähele panna, et Aktsisi Walitsus selle üle walwab, et joowastawaid jookisi mitte ilma patendita ei müüda ja Aktsisi seadusest üleastujate kääst wäga kõrge rahatrahw nõutakse, millest pool ülesandjale saab, siis wõib küll iga mõtleja inimene aru saada, et otse wõimata on uskuda, et Karskuse Seltsi ökonoom Seltsi Põhjuskirjast ja Aktsisi seadusest üle astuda julgeks; sest kui ka mõnes kohas, mis mitte uskuda ei wõi, niisugune südametunnistuseta einelauapidaja oleks, siis kardaks juba sellepärast seadusest üle astuda, et tema mitte teada ei wõi kas tehee küsija seda mitte sell korral ei tee, et seda Aktsisi Walitsusele ülesanda ja pool kõrgest rahatrahwist hõlpsaste teenida. Peale selle seisawad Seltsi maja ja ökonoom Eestseisuse hoolsa ülewaatuse all.

  Auupaklikult
  Karskuse Seltsi Eestseisus  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein