Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  3 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal, 23. Webruaril. 1900

  Küinla laat, mis 7. Webruaril k.a. algas, oli endistest selle nimelistest laatadest hoopis weiksem. Põhjuseks oli muidugi, enne laata kõwa külm ja halwad teed.
  Kõige rohkem kauplust oli hobustega, siisgi aga palju wähem, kui endistel laatadel, sest et ostjad kaugemalt ringist täiesti puudusiwad ja peale selle tänawu aasta looma sööma-materjalist suur puudus on. Metsa heinte ette maksetakse juba 30-40 kop. puudast, kui aga saada oleks. Et laada päewal ilm kangesti tormas ja mässas, siis otsis igaüks, kui juba tarwilikumad asjad õiendud olid, omale ulualust. Ka minulgi ei olnud paremat teha. Et trahterid ja õllepoed juba muidugi rahwaga täis tuubitud oliwad ja oma hobust laada hooleks mitte ei wõinud uskuda, sõitsin seltsimajasse "Ühendusesse", kus hobusel kindel, wargaste eest warjatud koht ja omal lahked, soojad ruumid ja mõndasugust lõbu ja kõlbliku ajawiidet leida on. Uudis, mis mulle uksest sisse astudes silma puutus, oli see, et riiete kamber ühe iseäralise wõre läbi oli kindlaks tehtud ja temas nagid ära numerdud, kus teender, riiete wastwõtmise korral numbri wastu andis. Jälle seltsi poolt üks samm paremusele, uudis, mis Paides enne ei ole näha olnud. Mäletan weel selgeste seda aega, kui selts teises majas asus, kus mina, kui saks kunagi, kaks paari saapaid jalas, seltsimajasse tulin, pärast aga sealt lahkudes, üks paar jalas. Jah, neid ei pruugi ju kellegil wõtta ega warastada, tarwis aga jalga pista ja minna. Selle asja kautamiseks on Paide Eesti Käsitööliste Selts "Ühendus" ühe wäga otstarbe kohase abinõu ülesse seadnud. Soowida jäeb, et rahwas, iseäranis maalt, seltsi liikmeteks heidaksiwad, kus neil siis alati puhas korralik wastu wõtmine ja hobused kindla ülewaatamise alla wõiwad anda. Nii palju kui kuulsin, oli 2 hobust laada ajal warastud saanud, teine hobune aga Türil kätte saadud, ilma et wargaid oleks näha saanud. Hobune olnud poe juure kinni seutud.


  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein