Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  82 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTurul kauplemisest

  Paide Teataja nr 6, Kesknädalal, 17-mal Märtsil 1904

  Nagu tuttaw, on selle aasta 1. Jaanuarist peale, wilja, jahu ja muude põllu saaduste müümine turul ainult kaalu järele lubatud.
  Selle järele ei tohi siis mitte enam tangusid, erneid ega muid sellesarnaseid toidu aineid weiksel mõõdul, toobi wiisi, waid kaalu järele osta. Et nüüd müüjatele kui ka ostjatele selles kergitust muretseda, on linna walitsus, linna kaalukojas, kiriku juures, ühe weikse kaalu üles seadnud, mille igakordse tarwitamise eest kuni 1 puudani kaaludes 1 kop. kaalu raha maksa on. See on meie perenaestele,kes oma kauba turult ostawad suureks kergituseks, ühe nõnda wäikse maksu eest igal ajal liha, wõid ja muid tarwitusi kaaluda lasta.

  Kaalumine on turukubja kätte usutud ja on ka kaalukoja wõtmed tema käes.

  See sisseseadmine oleks siis terwele rahwale ja iseäranis kaupmeestele, keda nende kõigesuurema kauplemise ajal sellega tülitama tuldi suureks kasuks sest et kaaludes kas saiwad kaalud ära määritud ehk soolwee lombid igale poole sünnitatud.

  Selle sarnased kaupmeeste tülitamised rahwa poolt ei ole nendele ainult aja raiskamiseks ja kaalude kulutamiseks mitte soowitatawad, waid seda keelab ka seadus on nimelt üks sellekohane Senati seletus § 135 linnaseaduses No 12 23-mast maikuust 1888 aastast kus sarnased kaalumised seal, kus linna poolt oma kaal üles seotud on, kõwasti ära keelatakse.

  Ostmine ja müümine mõõdu järele on ka wäljaspool Paidet keelatud nagu Tapa alewis, Amblas, Koerus ja Türil nagu seda Eesti kubermangu ajalehest, kuberneri herra käsust 29. webruaril 1904 näha on.

  Selle järele ei tohi siis mitte ülewalnimetatud kohtades mõõduga müüa ega mõõdu järele wastu wõtta ei terawilja, jahu, kruubisid, linnakseid, kaera-jahu ei ka mingit seltsi seemneid. Selle wastu eksijad karistadakse kõigekõrgemalt poolt kinnitatud Riigiseaduse 12. webruaril 1904 2 jao §§ järele.


  (märkus: Pikal uulitsal asus koolmeister Luik'i maja praeguse Pikk 4 kohal)


  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein