Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  45 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasMuinasasjade järelhoidmise seltsi asutamine

  "Paide Teataja" nr 18 ja 19, 1. ja 12. Oktoobril 1905

  Teisipäewal 12 Julil oli Järwamaa muinasasjade järelhoidmise seltsi awamise koosolek, kuhu 18 isiku oli ilmunud.
  Lühikeses kõnes andis Mag. O. Brasche teada, et ministri poolt põhjuskirja kinnitus on tulnud ja siis sellega ka wanaasjade kogu oma awalikku tegewust wõiks alata. Wahepeal olew aeg ei olla mitte kasuta mööda läinud, kogu olla palju rikkamaks asjade poolt kaswanud ja rohkem ruumisi juurde teinud. Põhjuskirja järele sai siis ka Eestseisuse walimine ette wõetud ja ta jäi järgmiseks: Eesistuja: Praost C. Rall, tema abi -–L. Baron Stackelberg, kirjatoimetaja – Dr. v. Rottbeck, kassapidaja – A. Stamm, conservator – von Levenhagen ja bibliotekar – Mag. O. Brasche. Liikmemaks sai 2 Rbl. peale aastas määratud, peale selle kirjutuse maks sisse astumise juures 50 kop. Aasta maksu asemel wõib ka ühekordse eluaegse maksu 25 Rbl. ühe inimese pealt teha. Lõppuks awaldab selts oma tänu: Paide laenu- ja hoiu kassale 178 Rubla kingituse eest, mille wõimalikuks sai nüüdset ruumid kogule ülesehitada; peale selle linnawalitsusele tütarlaste koolimaja kõige alumiste ruumide kogule pruukida andmise üle: ka Frl. v. Knautile kahe lõbuõhtate toimepanemise pärast, mille sissetulekud kogu heaks kingitud saiwad. Lõppuks herra cand. theol. J. Braschele tema kauaaegse wäsimatta asjade korjamise eest kogule.

  Hulgast kogule kingitud asjadest muude seas enam tähelepanemist wäärt on: 1) Frl. Baronesse Pilar, - Kirnast: surnutuha karp, kanga sisse kujutud brongs asjadega ja 1 raha 1250 aastast, kõik põllust kündmise juures leitud. 2) Aapteeker E. Brasche – Wändrast: üks wana Eestipiip,1 kasetohust tehtud soola pudel ja kannel. 3) Dr. Bolz – Wändrast: oda tera. 4) herra v. Renteln – Präämast: püssi toru wanast ajast ja suur kabjaraud, mõlemad ühe kanali kaewamise juures leitud läbi nõndanimetatud Rootsi tee Prääma turbla rabas. 5) A. Stamm: raudsed suuretükki kuulid ja muud raud asjad ühe walli sisse keldri kaewamise juures leitud. 6) C. Johanson: odatera ja merewaigust pärlid, leitud ühe maaaluse toru panemise juures. 7) wallakirjutaja Rass – Särewerest: üks Moll-pill ja weel muud ümberkaudsete talumeeste käest korjatud asjad; 8 ) cand theol. J. Brasche: otsimiste järgi palju muid asju ümberkaudu kui ka kaugemate inimeste käest.

  Ka on kogus mitmesugused wanaaegsed eestlaste riided ja üks üsna täielikult sisseseatud wanaeesti tuba majakraamidega (100 aastased teljed on Frl. von Knaut kokkupannud ja wanamoodi proowi nendega ette kudunud). Ajaloolik tähtsus on bronce ilusasjadel, mis kiwi kangrute ja kalmu küngaste lahti kaewamiste juures on leitud. Niisuguseid künkaid leidub mõnedes kohtades Järwamaal suurel hulgal, nõnda näituseks Peetris, kohati ka Türi kihelkondas. Leitud asjade järel arwates on mõned 1000 – 15600 aastad wanad ja wist ühe rahwa jätised, kes enne Eestlaste sisserändamist siin on elanud. Lõppuks wõeti nõuuks muinasasjade kogu rahwale awada, maksu eest mitte wähem kui 10 kop. isiku pealt ja waatamise ajaks kell 12 – 1 pühapäewiti määrata.
  Talurahwas saab hinnata sissemineku, kui nad kogule ühe pruugitawa wana asja kaasa toowad. Uued liikmed saawad alati wastu wõetud, liikmemaks saab hra A. Stammi juures äratasutud.

  Kommentaariks

  Seltsi ja praeguse Järvamaa muuseumi omavahelise seoses kohta vaata neid uudiseid:
  Järvamaa muuseum alustab juubeliüritustega
  Järvamaa Muuseum jutustab oma lugu


  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein