Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  2 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  ArtiklidHead suhted ja ühine vaim toob jõukuse

  Tiina Hakman
  sotsioloog
  16. jaanuar 2004


  Eestis pikki aastaid valitsenud riigisotsialism lõhkus ühiskonnas inimestevahelised horisontaalsed sidemed ning allutas elu hierarhilisele inimene-partei-riik mudelile. Ühine tegutsemine ning arupidamine avaliku elu küsimustes kadus ning nüüd on aeg see jälle unustusest ellu äratada. Lisaks majanduse ülesehitamisele tuleb põimida inimeste vahele sidemete, usalduse ning ühisuse võrgustik.
  Üks elu põhitõdesid on, et ühiskonna arendamiseks läheb vaja kapitali. Traditsiooniliselt tähendab see eelkõige füüsilist kapitali, mida saab kõige otsesemalt mõõta rahas. Lisaks rahale on oluline ka inimkapital, mille mõõdupuuks on inimeste haridus ning oskused. Selle põhjal võib öelda, et ühe piirkonna edu tagavad majanduslike ressursside ja tarkade ning ettevõtlike inimeste olemasolu. Kolmanda mõõtmena on mainitud kapitaliliikide kõrvale lisandunud aga ka sotsiaalne kapital. Tänapäevase ühiskonna kirjeldamisel kasutatakse peale majanduslike näitajate nagu SKP, RKP, välisinvesteeringute maht jms, samuti sotsiaalse kapitali mõistet. Sotsiaalses kapitalis väljendub sotsiaalne ressurss, mis võib soodustada või pidurdada teatud piirkonna arengut. Erinevalt finants-ja inimkapitalist ei seondu sotsiaalne kapital üksikisiku omadustega, nagu haridustase või rikkus, vaid sotsiaalsele kogukonnale omaste näitajatega, nagu näiteks usaldus inimeste vahel ja koostöövõime. Sotsiaalne kapital ongi inimestevahelised suhted, mis loovad sotsiaalset ressurssi. Üks sotsiaalse kapitali näitaja on samuti vabatahtlikud organisatsioonid – alates lauluringidest, kirikukogudustest, ärimeeste klubidest, muinsuskaitseseltsidest kuni kõikvõimalike muude tulu mittetaotlevate ühinguteni.

  Sotsiaalset kapitali leiab nii Ameerikast kui Euroopast

  Teaduslikult on sotsiaalset kapitali uuritud kõige enam USA-s – maal, kus vabatahtlikud kodanikeühendused on pika ajalooga elav traditsioon. USA kui massidemokraatia ning individualismi lipulaev, kus nn. iga ajalehepoiss võib teha endast miljonäri, vajab väidetavalt kodanikeühendusi kui tasakaalustavat ning siduvat jõudu ühiskonnas, kus klassi ning päritolu piirid kui ühed pidepunktid inimese sidustamisel ühiskonnaga on kadumas. Inimene vajab lisaks ühe riigi kodanikuks olemisele ka kuuluvustunnet väiksemasse ning lähemasse sotsiaalsesse kogukonda.

  Pöördudes tagasi uurimuste ja ühe selle ala tippteadlase Robert Putnamí juurde, tuleb liikuda Euroopasse ja eelkõige Itaaliasse. Uurimus Itaalia omavalitsussüsteemi efektiivsuse kohta on saanud klassikaks selles valdkonnas ning annab hea ettekujutuse sotsiaalsest kapitalist.
  Uurimus käsitleb 1970 aastate alguse Itaaliat, kus loodi 20 üleriigilist kohalikku omavalitsust, mille struktuur ning funktsioonid olid täpselt samad. Nende omavalitsuste haldusalad olid aga väga erineva kultuurilise, poliitilise ning majandusliku taustaga, on ju Itaalias praegugi veel suured regionaalsed erinevused. Kõige silmatorkavamaks erisuseks on tööstusliku ning jõuka Põhja-Itaalia vastandumine nn. ääremaa staatuses oleva Lõuna-Itaaliaga. Üsna peagi selgus, et osad omavalitsused toimisid väga efektiivselt, teised olid aga tõelised läbikukkujad. Uurimuse lähtekohaks oligi soov saada teada sellise arengu tagamaid.
  Uurimustulemused näitasid, et omavalitsuse edukus ei tulenenud ei parteilistest mõjudest piirkonnas ega ka piirkonna rikkusest. Kõige olulisemaks mõjuteguriks osutus kodanikualgatuse tase, mis väljendub hääletusaktiivsuses, kohaliku ajalehe lugejate osakaalus, osalemises laulukoorides, kirjandusringides, golfiklubides. Edukad piirkonnad väärtustasid solidaarsust, kodanikualgatust ning kokkukuulumistunnet.
  Edutute omavalitsuste haldusalal leidsid inimesed, et avaliku elu korraldamine on ”teiste ” – firmajuhtide, poliitikute jne. asi. Inimesed tundsid ennast valdavalt jõuetutena, ärakasutatutena, õnnetutena.

  Lähemal vaatlusel selgus, et kodanikualgatuse juured ulatuvad juba 11. sajandi Põhja-Itaalia vabariikidesse, kus tegutsesid erinevad gildid, vennaskonnad, kaitseliidud, kooperatiivid, naabriühendused, vastastikuse toetamise ühendused jms. Põhja-itaallastest ei tulnud aktiivseid kodanikke sellepärast, et nad olid jõukad, vaid neist tulid jõukad tänu sellele, et nad tegutsesid üheskoos. Sellest tulenes uurimuse peamine järeldus, mille põhjal on sotsiaalne kapital eelduseks jõukusele ning heale omavalitsusele. Kohalikku elu õnnestub paremini arendada, kui kohalikud elanikud arvestavad teineteisega, usaldavad teineteist ning tahavad üheskoos tegutseda. 

  Eestigi vajab kodanikeühendusi

  Eestis pikki aastaid valitsenud riigisotsialism lõhkus ühiskonnas inimestevahelised horisontaalsed sidemed ning allutas elu hierarhilisele inimene-partei-riik mudelile. Ühine tegutsemine ning arupidamine avaliku elu küsimustes kadus ning nüüd on aeg see jälle unustusest ellu äratada. Lisaks majanduse ülesehitamisele tuleb põimida inimeste vahele sidemete, usalduse ning ühisuse võrgustik. Kodanikuühiskonna arendamine ongi olnud viimastel aastastel oluline märgusõna Eesti arengukavades. Nii on ka ”Weissensteini” sünd kui üks lõim jälle juures selles veel hapras sotsiaalses võrgus. Peale selle  on sotsiaalne kapital ennast ise taastootev ning akumuleeruv – ühest heast algatusest tulevad uued võrsed.

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein