Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  10 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  UudisedK-Keskuse laiendus ja puitmajade lammutamine

  19. juuni 2006

  Eelmisel neljapäeval, 15. juunil 2006, otsustas Paide Linnavolikogu detailplaneeringu algatamise, millega hakatakse laiendama K-Keskust ning lammutatakse kaks Suur-Aia tänava puumaja.
  Toome ära linnavolikogu otsuse eelnõu ja seletuskirja teksti:

  Pärnu tn 6 ja Suur-Aia tn. 5 ja 7
  kinnistute detailplaneeringu algatamine


  15. juuni 2006 nr                

  Suur-Aia tn. 5 ja 7 kinnistute omanik Arvo Sarapuu esitas 1. juunil 2006 detailplaneeringu algatamise taotluse, milles soovib Suur-Aia tn. 5 ja 7 kinnistutel asuvad hooned lammutada ning ehitada nende asemele, Pärnu tn 6 kinnistuga ühise hoonestuskavaga, hotelli juurdeehituse ja korterid. Paide linna üldplaneeringus on Suur-Aia tn. 5 ja  7 kinnistud ette nähtud väikeelamumaaks (kuni 30% ulatuses lubatud kõrvalfunktsioon ärimaa või sotsiaalmaa), Pärnu tn 6 kinnistu ärimaaks. Taotleja soovib muuta kinnistud korruselamu- ja ärimaaks. 

  Võttes aluseks “Planeerimisseaduse” § 10 lõiked 1, 5 ja 6 ning Paide Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 15 kinnitatud „Paide linna ehitusmääruse“ § 3 punkti 5, Paide Linnavolikogu 10.oktoobri 2002. a määrusega nr 29 kehtestatud „Paide linna üldplaneeringu aastani 2010“ ja Arvo Sarapuu 1.juuni 2006 taotluse,

  Paide Linnavolikogu  o t s u s t a b:

  1. Algatada Pärnu tn 6 ja Suur-Aia tn. 5 ja 7 kinnistute detailplaneering eesmärgiga määrata kruntide ehitusõigus ja muud tingimused hotelli laiendamiseks ning korterelamu ehitamiseks.
  2. Paide Linnavalitsusel sõlmida detailplaneeringu koostamise korraldamise leping  Arvo Sarapuuga.
  3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

                     
  Ants Hiiemaa
  Linnavolikogu esimees


  Esitab linnavalitsus
  SELETUSKIRI
  Pärnu tn 6 ja Suur-Aia tn. 5, 7 kinnistute detailplaneeringu algatamise juurde  Suur-Aia tn. 5 ja 7 kinnistute omanik Arvo Sarapuu esitas 1. juunil 2006 detailplaneeringu algatamise taotluse, milles soovib Suur-Aia tn. 5 ja 7 kinnistutel asuvad hooned lammutada ning ehitada nende asemele, Pärnu tn 6 kinnistuga ühise hoonestuskavaga, hotelli juurdeehituse ja korterid. Paide linna üldplaneeringus on Suur-Aia tn. 5 ja 7 kinnistud ette nähtud väikeelamumaaks (kuni 30% ulatuses lubatud kõrvalfunktsioon ärimaa või sotsiaalmaa), Pärnu tn 6 kinnistu ärimaaks. Taotleja soovib muuta kinnistud korruselamu- ja ärimaaks – tegemist on Paide linna üldplaneeringut muutva otsusega.

  Taotluses soovitakse ehitada 3-4 korruselist hoonet, kuid arvestades Suur-Aia tänaval väljakujunenud hoonestuslaadiga, näha ette korruselisus 2-3 korrust. Sealjuures peab olema tagatud korruselisuse astmeline üleminek 2-korruselisest hoonest Suur-Aia tn 11 kinnistu pool 3-korruseliseks Pärnu tn 6 kinnistu pool. 

  Detailplaneeringu lähteseisukohad kinnitab linnavalitsus peale planeeringu algatamise otsuse tegemist.


  Marje-Ly Rebas
  Linna arhitekt-nõunik
  383 8632


  paide.ee

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein