Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  79 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasGogoli mälestuspäew ja Simsoni kehv etendus

  "Paide Teataja" Nr 7 Kesknädal 27. Webruaril 1902

  21 s.k.p. peeti kohalikus Õigeusu kirikus hingepalwet ja klubi saalis koolilaste kirjanduse õhtut kuulsa Wene kirjaniku N.W.Gogoli 50 aast. surma pääwa määlestuseks.
  Pidu algas Riigi hümnega, millele linnakooli õpetaja hra Kudrjawtzewi kõne Gogoli eluloost ja linnakooli ja tütarlaste kooli kaswandikkude poolt ettekantud laulud, ilulugemised ja üksikud näiteosad unustamata kirjaniku töödest järgnesiwad. Pidust osawõtjaid oli nii rohkeste, et klubi suur saal puupüsti pealt waatajaid täis oli, mis waremalt sugugi pole ette tulnud. Kõigile nähti koolilaste ettekanded meeldima, millest rohked käteplaksutamised tunnistasiwad. Lõpuks tänas rahwakoolide inspektor hra Hansen koolilapsi nende waewa ja hoolsuse eest.

  Paide Karskuse Seltsi saalis peeti 17 s.k.p. kaks näitemüiki ühel ajal, nimelt: sissetulek Seltsi heaks annetatud asjadest 24 rbl. kopikatega, kui ka sisseastumise piletite eest 20 rbl. sai Seltsile, kuna sissetulek töödest, mis wanemad ja mõned nooremad naisterahwad minewa aasta jooksul neljapääwa õhtutel Karskuse Seltsi saalis teinud on, 64 rbl. ümber kohalise luteruse usu kiriku heaks sai. Umbes 20 rbl. eest kiriku heaks määratud asju jäänud järele. Osawõtmine oli kaunis elaw, ostjaid aga wähepoole, mille läbi palju asju üle jäi. Näitemüigi lõbustamise eest kandsiwad hoolt linna pasuna koor hra Bleesi ja Karskuse laulu (sega) koor hra Mambergi juhatusel. Mitmelt poolt oli nurinat kuulda, et sellsamal õhtul pärast näitemüiki mitte näitemängu ei etendatud.

  Nr 8, 5. Märtsil 1902

  Paide Karskuse seltsi saalis oli 24 II jõumehe Simsoni etendus. Temaga ühes oli üks noor turnija, kellel imestamise wäärt painduwad liikmed oliwad. Terwel õhtul huuwitas pealtwaatajaid kõige rohkem see turnija, kuna jõumees Simson rahwa rahulolemist ei jõudnud ärateenida: ta tegi wäga wähe jõuetendusi ja käis umbes 2/3 etenduse ajast kui midagi otsides näitelawal edasi tagasi. Mitmeid pahandas, et kuulutuse peal prantsuse wõitlemine hra Wilks’iga Walgast seisis, kuna hra Simson selle tähtsa eeskawa osa wabandusega hra Wilksi tulematajäämisest ära täitis. Et Karskuse Seltsil nüid peale klubi saali ainukene suur ja kõrge saal hea näitelawaga on, siis on nimetud seltsil selle läbi üks ea sissetuleku hallikas rohkem, et ka wäljaspoolt kunstnikud nüid Seltsi saali üüriwad, mis käesolewal aastal juba kolm korda on ette tulnud.

  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein