Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  3 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasEhituste seadus ja kehwawõitu näitemängud

  "Paide Teataja" Nr 17 Neljapäew 25. Oktobril 1901

  Peale selle kui linnawalitsuse walmistatud, majaehitamise kord Paide linnale, kõrgemalt poolt nõutud sai teatame meie sedasama oma lugijatele ümberpanekus algus kirjast.
  Ühes selle ehitamise seadusega on ka üleüldine kord kinnitatud, et kõik uulitsal olewad treppiastmed ja ukseesised uulitsa äärsetel majadel 3 aasta jooksul kõrwale toimetatud peawad olema ja et kiwi ehituse ringkonnas kõik jalgteed tasaseks raiutud pae kiwidega ehk ka telliskiwidega 5 aasta jooksul ära saagu tasutsetud.  14 okt. etendati Paide Karskuse Seltsis A. Renniti kolmejärguline näitemäng “Mis pärast surma sündis.” Kahjuks oli mäng ette kandeks liiga nõrg. Mõned kohad saiwad päris loomu wastalikult ettekantud. Ainult heasti mängisid Dekeri ja Triike osades, tubliste ka neiu B. Teised osad läksid nii öölda lepase reega. Kõiki wigasi üles lugedes wõtaks palju ruumi ja sünnitaks ehk, tõtt ööldes, weel koguni paha meelt – mis juba ennegi on ette tulnud. Loodan, et see mitte üle liigne ei ole, kui ühe sõbralise näpu näite teen, seltsi näitlejad püüdku endid edespidi rohkem arjutada ja wõtku waewaks mõtelda, mis nad näitelawal peawad rääkima! et ettekanne mitte ilma mõtteta tühine sõna kõlin ei oleks ja peaks ometigi ka selle peale rõhku pandama, et näitlejad oskaks ladusasti Eesti keeles kõnelda ja ometi natukegi mõistaks mõtelda … Ei tahaks uskuda et kaks wiimast tüki: Üks peab abielusse heitma ja, Mis pärast surma sündis, tükati sarnasel wiletsal keelel olid ümber pandud, keelt käänati ja wäänati nii et hirm teda kuuldes peale tuli, mõnest lausest ei leia sa wigase keele pärast ühtegi mõtet, ta jääb arusaamataks.
  Pandagu rohkem rõhku keele peale, kui ka mitte keele poolest kilplaseks ei taheta jääda.
  (Marin.)

  Toimetaja järelkiri: Ehk see küll meie kohus ei ole, selle üle otsust teha et kas see eelseisew kriitik ka tõele tunnistust annab, oleme seda siiski oma lehte üleswõtnud, sest et wiimasel ajal selle üle mitmesugused teadustused siia on jõudnud: et Karskuse seltsis, näitemängu, wäga hoolega harjutades, ja siis ilma tarwiliku ettewalmistamiseta näitelawale toimetatakse. Meie oleksime, selle asja seletamiseks hea meelega walmis sellekohast mõttete awaldamist üles wõtma, siiski ilma sõnelemiseks meie weergusid awamata.

  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein