Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  67 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasWäljakäimise kohad ja Paide näitlejad

  "Paide Teataja" Nr 10 Kesknädal 16. Mail 1901

  Mõni aasta tagasi anti kõwa käsk kätte, et igal pool maal, kus kõrtsid, kirikud ja muud awalikud kohad on, peawad wäljaskäimise kohad (peldikud) ehitatud olema, mida puhtas korras peab peetama, et kuri külaline kolera inimeste kallale ei tuleks ja et puhtus ja wiisakus üleüldse hoitud oleks.
  Ühtlasi anti käsk, et kastid pidiwad tõrwatud ja rattad all olema, et kui kast täis, siis hõlbus oleks wäljaheited ära wedada ja paika puhastada. Wäga kiidu- ja tänuwäärt käsk oli see. Kuid nüüd on enamisti igal pool need wäljakäimise-kohad nii hirmsad, et keegi inimene sinna sisse ei wõi ega tihka minna. Keegi ei ole neid kohtasid puhastanud. Soowida oleks, et maapolitsei seda tähele paneks ja waljuste selle pääle käiks, et niisugused kohad hoolega puhastatud oleksiwad, iseäranis aga sääl, kus laatasid peetakse, nagu näituseks Hageris, Keilas, Nissis, Soodlas ja wäga paljudes muudes kohtades. Ka kirikute juures nagu Koerus, Amblas, Hageris, Keilas jne puudub korralik puhtus.

  Paide Karskuse Seltsi saalis etendati 29. Aprillil A. Kitzbergi (ühejärguline) naljamäng “Wana wanaga ja noor noorega” ja J. Nõmmiku (kahejärguline J. Sarapiku jutust ümbertehtud) naljamäng “Paar tundi pakikandja”. Wiimases tükis teenisiwad täit rahulolemist hra A.T. “pakikandja Hansu” osas, neiu A.P. “Obersti von Stahli tütre Anna” osas ja “Oberst von Stahli” osa etendaja, kelle ette astumisi, liigutusi ja hääle mõnu iseäranis wäeteenistuses olnud pealtwaatajad wäga loomutruuks kiitsiwad.
  Toimetuse järelkiri: Teisest küllest saadeti meile üks täielik, aga wähem rahulolemist awaldaw arwustus eelpool nimetatud etendamise üle; sellepeale waadates, et karskuse seltsis mitte päris näitlejad ei mängi, waid ainult eranäitlejad etteastuwad, kelle mäng iseenesest mõista mitte liiga sügawat arwustust kanda ei wõi, jätame selle arwustuse trükkimatta.

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein