Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  77 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasÜhenduse pidu ja esinemine Wiljandis

  "Paide Teataja" Nr 7 Kesknädal 25. Aprillil 1901

  Paide Eesti Käsitööliste Selts “Ühendus” on ette wõtnud teisel Nelipühi pühal rahwapidu toime panna. See on esimene suurem pidu Järwamaal.
  Et seltsi alatised ruumid niisuguse pidu tarwis, muidugi mõista, liig weikesed saawad olema, on herra R. Tarius lahkelt oma aia pidu tarwituseks lubanud – on pidu toimetajad tähtsate kunstnikudega ja õhuturnijatega kaubad maha teinud, kes wanu ja noori lõbustama saawad. Jääb ainult weel soowida, et pidu maitse- ja meelepärane saaks.

  Wiljandi “Sakala” kirjutab: Kohalise Põllumeeste Seltsi saalis pakkusiwad 11. skp. õhtul Paide Karskuse Seltsi näitlejad tuumakat lõbu. Kõige päält etendati nalja sisuline näitemäng “Waat see oli suure linna ilu”, millel küll tähtsaid eluõpetuslisi põhjusmõtteid ei ole, hää ettekandmise juures oma sütitawa nalja pärast aga rahwale hästi meeldib, mil põhjusel ta siis ka elawa kiidu awaldusega wastu sai wõetud.

  Teine tähtsam toode oli hra M. Jaaksoni karskuse sisuline “Nurja läinud näitemäng”. Olgugi, et selles näitemängus siin ja sääl mõni nõrg külg nähtawale kippub, libisewad need kohad, tubli näitlemise juures, ometi pea tähelepanematult mööda. Et ta aga Eesti algupärane töö on ja oma sisemise wäärtuse poolest kahtlematalt kõrgemal seisab, kui nii mõnedki muud näidendid, mis ometi Eesti näitelawadel küllalt lambiwalgust näinud, siis leidis ta ka siin õigusega kõige paremat wastuwõtmist.

  Siis järgnesiwad weel tumm näitemäng “Nõia lill”, mis lõpmata nalja sünnitas, naljalaul gitarre kaasmängul ja laul “Orjapõlwest meie ajani” klaweri kaasmängul.

  Rõõmuga piab tunnistama, et kõigis ülewal awaldatud tükkides nõrku mängijaid ei olnudki, kuna mõned aga otse kunstniku osawust awaldasiwad. Et täh. näitlejad siin esimest korda ette astusiwad, siis piab üleüldse ütlema, et nad palju paremat pakkusiwad, kui kesgi oodatagi wõis, mil põhjusel rahwa kiiduawaldused mõnede tüükide ette ja mõnede järele lõppedagi ei tahtnud. Kahjuks oli osawõtjate hulk kasina poole, nii et kuulu järele kulud tuludest suuremaks minema kippusiwad. Pää põhjuseks oliwad selles mitmed takistused, nimelt liig hiline pidu luba saamine, nii et nurgalehed alles paar päewa warem wälja jõudsiwad, ajalehtedes kuulutamine aga täitsa wõimataks jäi.

  Soowime ja loodame aga tublisi Paide näitlejaid lähemas tulewikus teist korda Wiljandis näha; ilusa õhtu eest awaldawad aga wiljandlased oma armsatele Paide naabritele soojamat tänu!

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein