Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  48 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasPaide laat ja muid uudiseid

  "Paide Teataja" Nr 3 Kesknädal 14. Webruaril 1901

  6 ja 7 skp oli Paides kaunis suur laat, mis endistest selle läbi lahku läks, et üks mõisa walitseja talutaadi kääst hobuse naela eest ostis. Muidugi saanud talutaat tüssata. Hobuse wäärtus olnud 130 – 150 rbla; naelawiisi tulnud aga 103 rbla kopikutega maksma.
  Paide Karskuse Selts pidas 4 s.k.p. üleüldist koosolekut, millest Rapla Karskuse Seltsi liikmed hrad Pits ja Martinson, esimene tubli kõne lastekaswatamisest ja wiimase kaks naljakat, aga seal juures tõsist karskuse sihilist tükki Rahwalehest külaleiwaks ettekandsiwad. Lõpuks tuli kirja kasti pandud küsimuste kostmine. Sellesamma pääwa õhtul etendasiwad Rapla Karskuse Seltsi liikmed siinses Karskuse Seltsis “Tuhalabida walitsus” ja “Isaisa wiisi” mis mõlemad üsna kenaste üle laudade libisesiwad, pealtwaatajate täit rahulolemist teenides. Ime osawast ja loomutruult mõistis hra H.M. esimeses tükis “Hannuse” ja teises “Wanala” osades ennemuistset talutaati etendada. Näitemängude waheajal oli ilulugemine hra A.M. poolt. Pärast näitemängusi astus juba tuttaw gitarrekunstnik hra N.L. näitelawale ja kandis esiteks ühe naljalaulu gitarre saatusel ja pärast mõned gitarre tükid kätteplaksutamise waigistamiseks ette. Kätteplaksutamisi waigistada ei läinud temal aga mitte korda. Lõpuks oli tants. Osawõtmine oli niisamuti rohke, kui eelminewal näitemängu õhtul.

  Siberisse wäljarändamine, mis m.a. juuli-kuul ajutiselt seisma pandi, saab tänawu aasta 1. märtsikuu päwast jälle awatud ja tarwilikkude tunnistuste wäljaandmine hakkab warsti pääle. Ühtlasi on ametnikud, kelledesse asi puutub, kohustatud rahwale ära seletama, et tänawu wäljarändamine kitsendatud on, sest et walmismõõdetud maatükid otsakorral ja need, mis olemas, kaugemal senistest asupaikadest on. Mõnesse maakonda, kus 1900 a wiljaikaldus olnud, on wäljarändamine ära keelatud.

  Ameerika kullast taskukellasid pakuwad mitmed Warshawi ärimehed odawate hindadega müüa. Pea igas ajalehes on nende kuulutusi leida, iseäranis rohkesti Wene keeli “Selskij Westnikus”. Olen mitme käest järele pärinud, kes neid kellasid on ostnud, kudas nad nendega rahul on, ning kuulen, et ostja suuremalt jaolt ikka lüüa on saanud. Uuelt on need kellad ilusad küll, aga sisemine wärk läheb ruttu rikki, õhukene kullakord nühkib warsti päält maha ning kella ostja peab wasetükki taskus kandma, mis aega ei näita. Ei maksa säherdusi kiidu-kuulutusi uskuda!

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein