Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  2 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  UudisedPosti 12 müük

  5. juuli 2004

  Paide linnavolikogus menetletav Posti 12 asuva endise koolimaja ja raamatukogu avaliku suulise enampakkumise korras võõrandamise eelnõu:
  Posti tn. 12 kinnistu võõrandamine avaliku suulise enampakkumise korras

  30. juuni 2004 nr

  Aluseks võttes Paide Linnavolikogu 29. aprilli 1999. a. määrusega nr 11 kinnitatud Paide linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra (muudetud Paide linnavolikogu 20. detsembri 2001 määrusega nr 29, 22. mai 2003 määrusega nr 13 ja 25. septembri 2003 määrusega nr 20) punkti 96, punkti 97 alapunkti 1, punkti 98 alapunkti 1, punkti 107 alapunkti 1 ja punkti 111

  Paide Linnavolikogu o t s u s t a b:


  1. Võõrandada Posti tn 12 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa numbriga 5997, avaliku suulise enampakkumise teel. 
  2. Kinnitada kinnistu müügil alghinnaks 500 000 krooni.
  3. Kehtestada osavõtutasuks 3000 krooni ja tagatisrahaks 50 000 krooni.
  4. Müügihind kuulub tasumisele enne kinnisasja müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.
  5. Võõrandamise ettevalmistamise ja läbiviimise komisjonil teostada pakkuja taustauuring.
  6.Tunnistada  kehtetuks Paide Linnavolikogu 23.augusti 2001 otsus nr 39 “Posti tn12 kinnistu võõrandamise edasine korraldamine”.
  7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.


  Peeter Saldre
  Linnavolikogu esimees                                                                 


  SELETUSKIRI

  Volikogu 30. juuni 2004 otsuse  eelnõu  “Posti tn 12 kinnistu võõrandamine avaliku suulise enampakkumise korras” juurde

  1. Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsus on tegelenud Posti tn 12 kinnistu võõrandamisega alates 2000 aastast, kui olid ehitamisel Järvamaa Keskraamatukogule uued ruumid..
  2. Juulis 2000 korraldas linnavalitsus hoone hindamise, hindamisakti alusel soovituslik enampakkumise alghind oleks võinud olla 1 505 000 krooni.
  3. Paide Linnavolikogu otsuste alusel (30. november 2000 nr 80, 22 veebruar 2001 nr 8, 31. mai 2001 nr 27, 23. august 2001 nr 39) kehtestati kinnistu enampakkumise alghindadeks vastavalt 750 000 krooni,  1000 000 krooni ja 500 000 krooni.
  4. Kõik korraldatud eelläbirääkimistega pakkumised on nurjunud osalejate puudumise tõttu.
  5. Käesolevaks ajaks on laekunud Paide Linnavalitsusele ostusoov Osaühingult Gromell, asukohaga Ervita mõisas, Koeru vallas, millega pakutakse ostuhinnaks 500 000 krooni.
  6. Paide Linnavolikogu 23. augusti 2001otsuse nr 39 põhjal moodustatud komisjon on aegunud ( komisjonis olid näiteks Sven Mikser kui volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees, Kaido Ivask kui abilinnapea, Andres Müürsepp kui volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees)
  7. Võõrandamise korraldamiseks oleks otstarbekas moodustada uus ajutine komisjon ja tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 23. augusti otsus nr 39 “Posti tn 12 kinnistu võõrandamise edasine korraldamine”.

  Peep Soopere
  erastamispetsialist

  paide.ee

  Kuma uudised

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein