Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  42 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 18 Kesknädal 14. Junil 1900

  3, 4 ja 5-mal Junil pidas Koeru põllumeeste Selts oma kolmandamat wäljanäitust.
  Näitusele oli loomasid, kui ka muid asju wähem kokku toodud kui endistel aastatel, see oli ka selle peale tagasi arwata et ligidal kihelkondas Amblas sellel sama päewal näitus oli, nii et rahwas ennast ära jägasiwad.

  Sellegi pärast oli seal kenasid hobused ja sarwloomad näha. Wabriku tööde hulgas leiti kolme wabriku õmlus masinate seast Klemens-Mülleri patent masinad kõige paremaks, selle eest wälja panija W. Indermitte Paidest 1 auhinna ministeriumi prongs Medaille sai, ja koorelahutaja Aleksandra Blance eest Ministeriumi kiituse kirja.

  Meesterahwa käsi töösid oli Paidest rohkeste Näitusele tootud ja saiwad nende hulgast kõrgemad auhinnad kingseppa töö eest J. Stephan Paidest. Naisterahwa töösid oli õige wähe seal näha.

  Et ilmad wilud ja wihmased olid, oli ka pealt waatajaid wähe ilmunud; sellegi pärast oli puhwetis inimesi küllalt näha, see oli sellel aastal paremal korral kui endistel aastatel mis sellest tuli et Selts seda ise oma kulu peal toime seadis ja rõhku selle peale pani et mitte kallid hinnad wõetud ei saa. Näituse päewa õhtutel leidis iga üks Seltsimajas, Näitemängu, muusika ja tantsu juures lõbustust.  Õienduseks. Selle lehe 17 numbri weergudesse on  sõnumisaatja in kas eksi wiisil, wõi pahatahtlikelt ebatõt toimetanud. Poleks in mitte nõnda kitsa silmaringiga isik ehk oleks ta oma teate kindlast halikast wõtnud ja auu mehena erapooletult, lehte mahutanud, siis poleks ta wististi mitte lapsikuid ridasid: “Jällegi nähtust, missuguste öömajaliste tarwis kõrtsid õieti on,” kirjutanud.

  Olgu siin öeldud, et wangid, kes Rakkest ära karganud oliwad, 27. mail Sillaotsa kõrtsist, kuhu nad tulnud oliwad, (mitte aga öömajale, nagu in teatustab) Mäo meestest, minu kaasawitusel, kinni tabatud ja politsei kätte Paide, kuhu ma sellele wiibimata tarwilist teadust wangide kõrtsis olemisest käskjala läbi saatnud olen, toimetatud saiwad. Teatawad wangid põle ialgi kõrtsis elutsenud, nagu in enda luuletuses jultunult pajatab.

  S. Kõrtsmik K.

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein