Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  8 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  UudisedLemmikloomade pidamisest

  19. aprill 2004

  Seoses lemmikloomade pidamisega tuletab politsei kodanikele meelde, et Paide linnas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri ja kasse.
  Koerte ja kasside registreerimisega ja vastava andmebaasi pidamisega tegeleb lepingu alusel FIE Raivo Raja, Prääma tee 13, Paide, telefon 385 1067 või 520 9089. Omanik on kohustatud koera või kassi registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera või kassi kolmekuuseks saamist. Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer registreerida kümne tööpäeva jooksul koera omandamisest. Registreerimistasu on 55.- krooni ja see koosneb

  a)      tervisekaart 25.- krooni

  b)      registreerimisnumber 30.- krooni

  Looma surma korral või looma müümisel (kinkimisel) väljapoole Paide linna haldusterritooriumi tuleb sellest teatada Raivo Rajale. Looma müümine ilma tervisekaitsekaardi või veterinaartunnistuseta on keelatud.

  Omaniku kohustused: Omanik peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist. Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koera omanik tagama teiste inimeste ohutuse, koeral peab olema kaelas registreerimisnumbriga varustatud kaelarihm. Kasvult või käitumise poolest ohtlikul koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas.
  Ühistranspordis viibides peab koer olema rihma otsas ja suukorv peas. Omanik on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui see on reostanud üldkasutatavat ruumi, transpordivahendit, hoovi, tänavat, õppeplatsi või muud avalikku kohta.

  Keelatud on: võtta koeri ja kasse kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, supelranda, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse. Lasta koertel ja kassidel reostada trepikodasid, hoove, tänavaid ja muid avalikke kohti. Kui koerad või kassid on reostanud avalikke kohti, on loomade omanikud kohustatud need korrastama ja reostuse likvideerima.

  Koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumite loetelu ei ole Paide linnavalitsus veel kinnitanud.

  Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas linnavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik. Loom tagastatakse omanikule, kui omanik pöördub 14 päeva jooksul alates looma kadumisest loomade püüdmisega tegeleva ettevõtte poole, kaasas looma tervisekaart, mis tõendab looma kuulumist temale (registreerimiskviitung) ning on nõus tasuma tema püüdmis- ja ülalpidamiskulud.
  Numbriga varustatud loomad tagastatakse kohe nende omanikele, kusjuures omanik tasub püüdmiskulu. Loomade varjupaiga püsitasu ja remondikulusid kandva koostöölepingu FIE Eva Tigane on sõlminud Paide linn, Paide vald, Türi linn, Türi vald ja Väätsa vald.

  Eeskirja rikkumise eest vastutab väärteo toimepannud isik seadusandlusega ettenähtud korras:

  1. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest – karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

  2. Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, – karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.


  Kristi Jasson
  Lääne Politseiprefektuur
  Paide politseijaoskonna konstaabel
  38 499 38; kristi.jasson@paide.pol.ee


  Järvamaa infoportaal

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein