Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  43 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal 5. Aprillil 1900

  Juba kaua aja eest asutati meie linna Saksakeelne r a a m a t u k o g u, mis aja jooksul õige suureks ja tuumakaks on kaswanud, millele uuemal ajal weel parema Wene kirjanduse läbi lisa on antud.
  Rahwa tarwitusi ning nõudmisi ära tundes on õpetaja hr. E. Rall oma hoolekandmise läbi sellele kogule ka E e s t i osakonna  juurde asutanud, misläbi igaühele Eesti keelt oskajale meie linna elanikule wõimalikuks on tehtud oma waimu wäljawalitud kirjawara läbi walgustada ja igapäewasest tööst üle jäenud aega oma perekonna keskel lõbusasti ning kasulikult pruukida.

  Eesti osakonnas on niihästi waimulikka, kui ka ilmalikka raamatuid igast liigist leida. Kõige rohkem on seal jutukirjandust, siis aga ka weel teaduse- ning luulekirjandust. Uuemast kirjandusest, mis aasta jooksul ilmunud, muretsetakse paremad tooded kohe kogusse. Praegu on seal raamatute arw kahe saja ümber.

  Soowida on, et rahwas rohkel arwul sellest raamatu kogust osa hakkaksiwad wõtma. Suurem hulk linna elanikkudest on ainult Eesti keele oskajad, kes wõera keele kirjawarast mitte jagu ei saa. Neile on iseäranis hädasti Eestikeele raamatuid tarwis. Ennemalt kuuldi nurinat: ei ole wõimalik lugeda, põle raamatuid, osta ei jõua, kogu puudub. Nüüd on meil raamatu kogu, tulge ja lugege. Kui wanemad inimesed ise raamatutest jagu ei saa, siis tulge ja wõtke neid oma lastele ning laske neid lugeda, sest see saadab neile mitu korda rohkem kasu, kui kodus wedelemine ehk uulitsaid mööda ümber hulkumine.

  Raamatukogu tingimised ei ole rasked. Iga lugeja maksab 1 rubla aastas lugemise maksu; teise rubla aga, mida ta lugema hakkamise korral sisse maksab, saab ta aasta lõpul tagasi. Ainult siis, kui ta mõned raamatud ärakaotab ehk äramäärib, peetakse seda kinni. Üle kuu aega ei tohi lugeja raamatut ilma ümberwahetamiseta enese käes pidada.

  Raamatukogu asub praegu apteeker O. Brasche majas. Raamatute wäljaandmine ja wahetamine sünnib apteegis igal päewal, pühapäewad wäljaarwatud.


  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein