Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  3 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasPaide Teataja väljaandmine
  (esimene number)

  Reede, 21. Januaril. 1900

  Toimetuse poolt.

  Uue aastasaja algul hakab Paides esimene kohalik ajaleht “Paide teataja” nime all ilmuma.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasPaide linnamäest

  Paide Teataja nr 13, Kesknädal 9-mal Junil 1904

  “Eesti Postm.” kirjutati: - Paidest. Kui siit nurga inimene ütleb, et ta linna sõidab, siis on kindlasti teada, et ta just Tallinna läheb, sest ühtegi teist linna ei nimetata linnaks, waid öeldakse: lähen Pärnu, tulin Wiljandist, olin Paides, kuna aga Tallinna kohta muud ei kuule kui: lähen linna wõiolin linnas, just kui teised, näituseks Paide, linn ei oleksgi.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTurul kauplemisest

  Paide Teataja nr 6, Kesknädalal, 17-mal Märtsil 1904

  Nagu tuttaw, on selle aasta 1. Jaanuarist peale, wilja, jahu ja muude põllu saaduste müümine turul ainult kaalu järele lubatud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasMuinasasjade järelhoidmise seltsi asutamine

  "Paide Teataja" nr 18 ja 19, 1. ja 12. Oktoobril 1905

  Teisipäewal 12 Julil oli Järwamaa muinasasjade järelhoidmise seltsi awamise koosolek, kuhu 18 isiku oli ilmunud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTrepid ja tänawad

  "Paide Teataja" nr 7 Neljapäewal 25-mal Mail 1904

  Teatawasti peawad selle aasta sügiseks kõik jalgteel liikumist takistawad treppid ja eeskojad ära koristatud olema.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKreisilinn Paide 223

  21. juuni 2006

  Selle aasta 1. juulil tähistatakse esmakordselt kreisilinn Paide ehk Paide vanalinna päeva.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasWanad asjad arhäologide jaoks

  "Paide Teataja" nr 25 Kesknädalal 3-mal Mail 1903

  “Eest. Postm.” kirjutati Paidest. Tähelepanemiseks. Pange aega tähele! Nii hüüab meile pühakiri.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKarskus ja puiestee

  "Paide Teataja" Neljapäewal 29-mal Mail 1903

  Kes awalikku elu teraselt tähele paneb, see näeb, et alkoholi läbi palju inimesi, üks wähem teine rohkem, kannatawad: üks on waimu-puhtuse kaodanud, teine terwise, kolmas wara, neljas auu, wiies perekondliku õnne j.n.e.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasJalgrattad ja linna tolmused tänawad

  "Paide Teataja" Nr 8 Kesknädal 2. Aprillil 1903

  Minewa aasta sügisel tegi linna wolikogu otsuseks jalgrattaga sõitmist puiesteel, linnast surnuaiale, kitsendada, et seda ainult neil sõitjatele lubada, kes politseilt sellekohase luba on muretsenud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasGitarre soolod, wolinike koosolek ja ettesosistaja

  "Paide Teataja" Nr 15 Kesknädal 24. Aprillil 1902

  Paide pasuna koori tegelased panid 15 s.k.p. kohalises Karskuse Seltsi saalis kena pidu õhtu toime, mille eest Paidlased iseäranis hrade Saar’edele tänu wõlgu on, sest muidu oleks pühad hoopis ilma pidudeta jäänud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasGogoli mälestuspäew ja Simsoni kehv etendus

  "Paide Teataja" Nr 7 Kesknädal 27. Webruaril 1902

  21 s.k.p. peeti kohalikus Õigeusu kirikus hingepalwet ja klubi saalis koolilaste kirjanduse õhtut kuulsa Wene kirjaniku N.W.Gogoli 50 aast. surma pääwa määlestuseks.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasUppunud kooliõpetaja, küünlapäew ja libedad tänawad

  "Paide Teataja" Nr 4 Kesknädal 6. Webruaril 1902

  Meie lugejatel on wist weel meeles, et minewa suwel üks koolmeister, kes siis kursusest osawõtmas oli, suplemise ajal ära uppus.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTapumaja, wolikogu, lumehanged ja karskusselts

  "Paide Teataja" Nr 1 Kesknädal 16. Januaril 1902

  “Paide teataja” saab sell aastal 1902 korralikult igal nädalal ilmuma. See korralik ilmumine on sellepärast wõimalik, et mitmed meie lehe sõbrad ennast kohustasiwad puuduwat summat aasta lõpul ära tasuma.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasEhituste seadus ja kehwawõitu näitemängud

  "Paide Teataja" Nr 17 Neljapäew 25. Oktobril 1901

  Peale selle kui linnawalitsuse walmistatud, majaehitamise kord Paide linnale, kõrgemalt poolt nõutud sai teatame meie sedasama oma lugijatele ümberpanekus algus kirjast.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasPaide Priitahtliku Tulekustutamise Seltsi aastapäew

  "Paide Teataja" Nr 14 Kesknädal 1. Augustil 1901

  XXII-ne Aasta-aruanne 21. Juulil 1901
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTeataja naljalisast

  "Paide Teataja" Nr 12 Kesknädal 3. Aprillil 1902

  Iseäraline maateadus
  Kodumaa linnad:
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasUus linna walitsus

  "Paide Teataja" Nr 5 Kesknädal 13. Webruaril 1902

  31. Januaril kell 5 peale lõunat oli esimene linnawolinikkude koosolek, millest ka uued wolinikud osa wõtsiwad.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  Kreisilinnas Paide esimene suur rahwa pidu

  "Paide Teataja" Nr 12 Kesknädal 13. Junil 1901

  Paide Eesti Käsitööliste Selts “Ühendus” pani nelipühi teisel pühal 21 Mail suurepäralise rahwa pidu toime, mis Paide ja ümberkaudsetel elanikkudel esimene kord näha oli.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasWäljakäimise kohad ja Paide näitlejad

  "Paide Teataja" Nr 10 Kesknädal 16. Mail 1901

  Mõni aasta tagasi anti kõwa käsk kätte, et igal pool maal, kus kõrtsid, kirikud ja muud awalikud kohad on, peawad wäljaskäimise kohad (peldikud) ehitatud olema, mida puhtas korras peab peetama, et kuri külaline kolera inimeste kallale ei tuleks ja et puhtus ja wiisakus üleüldse hoitud oleks.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKinematographi piltide näitus

  "Paide Teataja" Nr 9 Kesknädal 7. Mail 1901

  Paide Karskuse Seltsi saalis oli 15. Apr hra Mühlbergi poolt ülitore Bioskop Kinematographi piltide (liikuwad pildid elusuuruses just kui oleks elus) näitus muusikuga 3 järgus.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasÜhenduse pidu ja esinemine Wiljandis

  "Paide Teataja" Nr 7 Kesknädal 25. Aprillil 1901

  Paide Eesti Käsitööliste Selts “Ühendus” on ette wõtnud teisel Nelipühi pühal rahwapidu toime panna. See on esimene suurem pidu Järwamaal.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasPaide laat ja muid uudiseid

  "Paide Teataja" Nr 3 Kesknädal 14. Webruaril 1901

  6 ja 7 skp oli Paides kaunis suur laat, mis endistest selle läbi lahku läks, et üks mõisa walitseja talutaadi kääst hobuse naela eest ostis. Muidugi saanud talutaat tüssata. Hobuse wäärtus olnud 130 – 150 rbla; naelawiisi tulnud aga 103 rbla kopikutega maksma.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasÜhe lainaja kõne

  "Paide Teataja" Nr 2, Kesknädal 31. Januaril 1901

  Meie lugejate hulgast on meil järgmine kirjatük sisse saadetud:
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasPaide tapamaja

  "Paide Teataja" Nr 1, Kesknädal 17. Januaril 1901

  Et meie ka tapamaja saame kippub tõeks minema, sest nagu kuulda on selle ehitamine juba kindlaks tehtud, ehk see küll nii kaua on tuurinud, kuna ümberkaudu mujal linnades juba ammugi tapamajad olemas on.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasMeie lugejatele!

  "Paide Teataja" Nr 41 Kesknädal 20. Detsembril 1900

  Selle lehega lõpeb “Paide Teataja” esimene aastakäik.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKarskuse Seltsi koosolek

  Nr 39 Kesknädal 6. Detsembril 1900

  Paide Karskuse Selts pidas 26/XI üleüldist koosolekut.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasMardi laat

  Nr 38 Kesknädal 29. Nowebril 1900

  10-mal selle k.p. oli siin Mardi laat.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasWirrwarr

  Nr 34 Kesknädal 11. Oktobril 1900

  “Paide Karskuse Selts etendas 1 skp A. Kitzbergi lustmängu “Wirrwarr”, mis üsna rahuloldawalt ettekanti.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKursused

  Nr 22 Kesknädal 12. Julil 1900

  “Rishk. Westnik.” Teatatakse Paidest: Kohalikus linnakoolis saawad Riia koolikonna Kuratori herra eeskirja järele eestulewa 1900/1901 kooliaastal kaswatus teaduslised kursused rahwa alguskooli õpetajate ettewalmistuseks awatud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKõrtsidest

  Nr 20 Kesknädal 28. Junil 1900

  Meie kreisis jäewad peale 1 Juuli k. päewa s.a. järgmised 6 kõrtsi alale:
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 18 Kesknädal 14. Junil 1900

  3, 4 ja 5-mal Junil pidas Koeru põllumeeste Selts oma kolmandamat wäljanäitust.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 17 Kesknädal 7. Junil 1900

  Paide Karskuse Selts etendas teisel Nelipühi pühal omas saalis 2. järgulist naljamängu "Waat see oli suure linna ilu," mis algusest lõpuni ülinaljakas oli üsna rahuloldawalt etendati.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 14 Kesknädal 17. Mail 1900

  Tänawune kewade paneb nii mõnegi mehe pea, kellel loomi on, kihama; heinad on otsas, osta ei saa ehk ei jõua, sest et nad tublit hinda maksawad ja ülepea wähe saadawal on, karjamaa on paljas, mida ka mitte imeks ei wõi panna, ilmad olid seniajani liiga külmad.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 13 Kesknädal 10. Mail 1900

  Oh wennike, küll hale see,
  Wast sündis alles lapsuke,
  Ja nüüd suure ruttuga
  Jääb haigeks, hakkab surema.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 11 Kesknädal 26. Aprillil 1900

  Meie kõige armulisema Riigi-isa Keisri Majesteti poolt on 10 Aprilli kuu päewaks s.a. alamal nimetatud Paide priitahtliku tule-kustutamise seltsi liikmetele hoolsa teenistuse eest järgmised auuhinnad määratud ja nimelt:
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Nr 10 Kesknädal 19. Aprillil 1900

  Eesti Kubermangu Zeitungi Nr 14 on linnas ja maal asuwate trahteri-õllepoodide ja kõrtside kohta käidawad seadused ja eeskirjad, mis peale kroonu wiinamüümise sisseseadmist maksma hakawad, äratrükkitud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal 5. Aprillil 1900

  Juba kaua aja eest asutati meie linna Saksakeelne r a a m a t u k o g u, mis aja jooksul õige suureks ja tuumakaks on kaswanud, millele uuemal ajal weel parema Wene kirjanduse läbi lisa on antud.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal 29. Märtsil 1900

  Loomade kaitsemiseks.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal 22. Märtsil 1900

  Paide Karskuse Selts pidas 5 s.k.p. üleüldist koosolekut.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal 8. Märtsil 1900

  Paide Karskuse Selts etendas pühapääwal 27. Märtsil omas saalis J. Kunderi 2. järgulist naljamängu "Kroonu onu", mis üsna mõnusasti ettekanti.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKirja kast

  Kesknädal, 23. Webruaril. 1900

  Paide Teatajas No 2 seisab järgmine kirjakasti küsimine: "Kas see peaks tõsi olema, et Paide Karskuse seltsis, kui keegi tee asemel te-hee nõuab, temale siis teed konjakiga antakse?"

  Selle peale kostab Paide Karskuse Selts:
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKohalikud sõnumid

  Kesknädal, 23. Webruaril. 1900

  Küinla laat, mis 7. Webruaril k.a. algas, oli endistest selle nimelistest laatadest hoopis weiksem. Põhjuseks oli muidugi, enne laata kõwa külm ja halwad teed.
   loe edasi...

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasLaadaline

  Kesknädal, 16. Webruaril. 1900

  Paide küünla laat oli üsna wähepoolne. Liig külma ilma pärast (17-30 k.) oli wähe laadalisi koku tulnud. Wõeraid kaupmehi laada platsil oli ka üsna wähe. Hobuseid oli aga üsna rohkeste müija ja nende hinnad odawad. Selle põhjus on küll wististe heinte puuduses. Teisel laada pääwal oli ilm küll soe (0 k.), tüli tegi aga paks lume sadu ja tuisk, nii et turul üksnes hobuste müijaid ja ostjaid leida oli. Jätan parem laada laadaks ja sõidan kojupoole. - Nõõ - walii! -

  Laadaline
    

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTeated

  Kesknädal, 9. Webruaril. 1900

  Paide Karskuse Seltsi saalis oli 15 s.k.p. esimene näukatte pidu sell aastal. Osawõtmine oli kaunis elaw. Maskerituid meesterahwaid oli wähem kui wiimasel minewa aasta näukatte pidul. Pühapääwal 16. s.k.p. kell 6 p.l. oli sealsammas üleüldine koosolek, millest ka wõerad osawõtsiwad, lõpuks oli kirjakasti pandud küsimuste seletamine.

  Lubatud tsensuuri poolt - Revel, 22, jaanuar 1900 (originaalis tsensuurimärge venekeelne)
    

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKirja kast

  Kesknädal, 16. Vebruar. 1900

  Kas see peaks tõsi olema, et Paide Karskuse seltsis, kui keegi tee asemel te-hee nõuab, temale siis teed konjakiga antakse?
    

  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTellimine

  Kesknädal, 9. Webruar. 1900

  Wastutav toimetaja Mag. O. Brasche

  Hind aastas, ise äratuues 50 kop., kodusaates 1 Rbl., postikaudu 1 rbl 30 kop. Kuulutuste hind korpuse rea, ehk selle ruumi eest 4 kop., aasta läbi kuulutajatel odawam.
  S õ n u m e d  saawad üks nädal, k u u l u t u s e d  aga kaks päewa enne järgmise numbre ilmumist lehe toimetuses wastu wõetud. Tellimisi ja kuulutusi wõetakse wastu Mag. O. Brasche rohukaupluses ja A. Seidelbergi raamatukaupluses.
    

   Näita arhiveeritud uudiseid 
  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein