Wittensteini linnamüür

Traditsiooniliselt on Wittensteini linnamüüri kirjeldatud kulgevat järgmiselt:Põhjast kaitses linna tugevasti kindlustatud ordulinnus. Ringvall ("linnamüür", kuigi mitte kivist) kulges mööda Rüütli tänavat, mis viis linnuse juurest lõunasse Karja tänavasse. Üle Pika tänava suundus vall terava nurgana edelasse Aiavilja ja Põllu tänava nurgani, sealt mööda Aiavilja tänavat ja Kitsast tänavat kuni Tallinna tänavani, kus ühines linnust piirava vallikraaviga. Ringvallil oli kaks väravat - üks idas, teine läänes. Väravad olid kaitstud väravatornidega, sisse pääses üle sildade. Nii pääses 16. sajandil linna ainult Pärnu ja Vee tänava kaudu. Veel 18. sajandi plaanidel on linnakindlustused osaliselt nähtavad.”Selle kirjelduse järgi tuleks kunagist linnamüüri praegusele linnakaardile markeerida nii nagu kõrvaloleval joonisel:

Sellise seisukoha aluseks ei ole arheoloogilised leiud, kuna Paides ei ole selliseid uuringuid tehtud. Keskaegsest Paidest ei ole alles ühtegi kaarti. On olemas ainult 3 analoogilist joonist linnamüüriga ümbritsetud Wittensteinist, mõlemad u aastast 1620. Kuna linn hävis täielikult juba 1573. aastal, siis ei saa need joonised või illustratsioonid kujutada olnut just väga täpselt. See on ilmne, kui panna tähele joonistuste mõnevõrra ebaõigeid proportsioone. Ent suures osas saaks müüri asukohta siiski jälgida.Selgelt paistab välja, et joonistel kujutatud linnamüüri asukoht ei kattu ülaltoodud kirjelduse põhjal tõmmatud linnamüüri väidetava joonega. Peamine erinevus on selles, et 1620. a jooniste järgi asus keskväljak keskel, tänapäevaste kirjelduse järgi oleks väljak aga liialt lähedal idamüürile. Idamüüri osas on joonistelt selgelt näha, et see saab alguse kindluse kagubastionist ida poolt. See tähendab aga, et ta ei saanud kulgeda mööda Rüütli tänavat. Üldse oleks erinevalt joonistest linnamüür nihkunud liialt läände – jooniste järgi ei asu läänemüür kindlusest nii kaugel.

Jooniste põhjal võiks linnamüüri praegusel kaardil markeerida hoopis selliselt:

Kaks kitsamat sinist kastikest tähistaksid siin linnaväravate asukohti, suurem sinine kast kunagise Katariina kirikut asukohta, milleks arvatakse olevat umbes Pika ja Vainu tn ristmik.

Selline markeering näiks proportsionaalsem. Lisaks ümbritseks see tervikuna kunagist linnatuumikut, kusjuures idamüür kulgeks selliselt, et jõgi voolaks just selle eest.Peale linnamüüri lammutamist jäid ilmselt pikemaks ajaks alles selle vallid. Esimene teadaolev Paide kaart pärineb 1682. aastast ning sellel on kerge näha läänemüüri valli.Punane joon on tõmmatud pikki kaardile märgitud lääne- ja lõunavalli.

Idamüüri on markeeritud 1620. a joonisest lähtuvast loogikast – st ei ole väga mõistlik arvata, et linnamüür keeras kindluse kagubastionist järsult sissepoole keskväljakule nii lähedale, pigem kulges idas asuv kaitsevall bastionist pisut itta ja keeras siis lõunasse.

Ka siit on näha, et selline markeering ümbritseks paremini tolleaegset tänavavõrku, mis sõdade tõttu vaevalt et oli oluliselt laienenud Liivi sõja eelsega võrreldes. Kusjuures sellise markeeringu korral on huvitav näha, et linnamüüri kirdenurka, kohe jõe lähedale jäävad mingid kivist hooned. Jooniste järgi asus seal linnamüüris rondeel, mille kive võidi sellisteks ehitisteks hiljem kasutada.

Mis puutub läänemüüri, siis sellelt kaardilt on selgelt näha, et see ei saanud kulgeda mööda Aiavilja tänavat vaid palju lähemalt keskväljakule (müüri loodenurgas asuv hoone oli muide Paide teine veski, mis reguleeris kindlustusi ümbritsevat veetõket.Järgmiselt, 1785. aasta kaardil on just läänemüüri kulgu parem näha. Näib, et sel ajal oli läänevallile rajatud üks tänav, mis on kadunud juba 19. saj keskpaiga kaartidelt:

Läänevallil asus seega tänav, mis sai loodest alguse umbes praeguse katlamaja kohalt. On teada, et kuni katlamaja ehitamiseni asus seal üks küngas, mida on peetud kunagise linnamüüri bastioniks.

Sealt kulges müür lõunasse lõigates praeguse Pärnu 5 elamu läänenurka ja ületades Pärnu tänava kuskilt puust haiglahoone ja Vaarose poe vahelt, mis tähendab et umbes seal asus müüris läänevärav.

Sealt edasi kulges ta üle praeguse staadioni kuni Põllu tn käänakuni Salduse poe lähedal, kust keeras järsult kagusse (vt kolmandat joonist - seda siniste kastidega).Muidugi pole siiani üldse mingeid arheoloogilisi tõendeid selle kohta, et mingi müür linna oleks üldse ümbritsenud. Neid tuleks aga otsida. Ilmselt kõige kindlamalt on kaartidel põhjal tuvastatav just läänevalli asukoht, mis on aga kahjuks just kõige enam läbi kaevatud. Seega tuleks uurida, kas selliste kaevetööde käigus on dokumenteeritud mingeid linnamüürile viitavaid leide. Idavalli asukoht on kõige ebamäärasem. Siiski tundub mulle selle kulgemine mööda Rüütli tänavat natuke kaheldav, ehkki näiliselt Rüütli tänava asukoht kõrgel nõlval võiks selleks sobida.