Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  5 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Väljavõtted Paide linna arengukavast


  » 

  Vanalinnaga seonduvad väljavõtted Paide linna arengukavast
  (visioon aastani 2020, tegevuskava 2007-2013):


  2.6.2 Turism ja vanalinn


  Keskaegsest Paidest on säilinud üksnes kindluse varemed ja vallimäe bastionite süsteem. Vallimägi on suhteliselt heas seisukorras, seda hooldatakse hästi ning see on praegu peamiseks vanalinna vaatamisväärsuseks. Vallitorni kui Paide sümboli ning samuti Vallimäe kogu potentsiaal on samas hetkel kasutamata (näiteks on korrastamata ja presenteerimata bastionaalsüsteem).
  Praeguseks osaliselt säilinud, 18.-20. sajandi esimesel poolel väljakujunenud Paide vanalinn asub nüüdisaja linnatuumikus. Ajalooline turuplats on linna keskväljakuna säilitanud oma ajaloolise funktsiooni. Selle ümber asuvad peamised linnavalitsuse asutused, kauplused, turg, olulisemad vaatamisväärsused. Keskväljaku lähedusse jääva keskaegse tänavatevõrgustiku ääres asub viimase u 300 aasta jooksul väljakujunenud, peamiselt madal puithoonestus, mis on suures osas säilinud ent valdavalt halvas seisundis. Osaliselt on vanade puithoonete miljöömõju rikutud nende vahele rajatud uusehitistega. Ajaloolist hoonestust taastatakse vähe, hooned peamiselt lagunevad või lammutatakse.

  Vanalinna arenguks puudub praegu terviklik kontseptsioon. Linna omandisse on jäänud ainult üksikud vanalinnas asuvad ehitised ja rajatised. Eravalduses olevate majade taastamise toetamiseks ei ole teavet kogutud ega seda majaomanikele kergesti kättesaadavaks ja kasutatavaks tehtud. Vanalinn ei ole välja arendatud turismipiirkonnana, sh on puudulikud vanalinna vaatamisväärsusi tutvustavad sildid, teabematerjalid, meened. Vanalinna miljöö säilitamiseks (sh fassaadid, uksed, aknad, värvilahendused, reklaamsildid jms) puudub keskne juhtimine ja kontroll. Puuduvad planeeringud või terviknägemused oluliste vanalinna piirkondade (keskväljak, vallimägi, Tallinna tn) arendamiseks. Sisulist vanalinna korrastamise plaani ega selleks vajalikke lähteandmeid ei ole koostatud.
  Küll on aga algatatud ja läbi viidud vanalinna ja ajalooga seotud üritusi, st vanalinna teema on viimastel aastatel enam tähelepanu hakanud saama. Samuti on linn kehtestanud ajalooliste hoonete restaureerimistoetuse.

  Vanalinna terviklikuks arendamiseks on vajalik koostada tervikvisioon.. Lisaks on vajalik koostada eraldi teemaplaneeringud olulisemate vanalinna piirkondade kohta (keskväljak, Tallinna tänav, Vallimägi, Ajakeskus), milles esitatud põhimõtted ja nõuded peaksid kajastuma ka üld- ja detailplaneeringutes ning nende põhjal koostatud ehitamist, restaureerimist, haljastust, tänavate planeerimist (sh tänavakatted), valgustust, reklaami jms puudutavates linna õigusaktides. 

  Kogu vanalinna arendamine on eelduseks Paide linna turismimajandusele. Koostada tuleb lihtne, selge ja ülevaatlik infomaterjal (sh kaardid, lühiteatmikud), arendada turismimeenete valmistamist, käivitada regulaarne ja professionaalne giiditeenus. Hetkel on turistide arv Paides aasta-aastalt kasvanud, kuid vajame nn. „turistilõksu“, mis teadvustaks Paidet laiemalt ja kasutaks ära pärandvara potentsiaali. Seejuures on arvestatav kogu maakonna ajalooliste vaatamisväärsuste külastamise koordineerimine Paidest. (lk 23)


  TURISMI JA VANALINNA ARENDAMISE VISIOON
  2020. aastal on Paides kvaliteetselt ja miljöö terviklikkust silmas pidades korrastatud kreisiaegse planeeringuga vanalinn. Koos väljaarendatud Ajakeskuse, linnakodaniku majamuuseumi ja Järvamaa muuseumiga moodustab see piirkond maakondliku tähtsusega rekreatsioonikeskuse, mis on haaratud regionaalsesse turismivõrgustikku. Aktiivne elu vanalinnas aitab luua Paidest inim- ja keskkonnasõbraliku väikelinna.
  E 24. KORRASTAUD VANALINN ON ATRAKTIIVNE ELU- JA TURISMIPIIRKOND
  Ü 24.1. Ajakeskuse rajamine vallitorni ja  Vallimäe väljaehitamine vastavalt detailplaneeringule

  T 24.1.1. Vallitorni ehituslik renoveerimine, lifti paigaldus, eritööd.
  T 24.1.2. Ajakeskuse sisustamine vastavalt kontseptsioonile.
  T 24.1.3. Ajakeskuse videomaterjalide ja trükiste valmistamine.
  T 24.1.4. Vanalinna ja turismi arendamise sihtasutuse käivitamine.
  T 24.1.5. Vallimäe pargi- ja dekoratiivvalgustuse väljaehitamine.
  T 24.1.6. Objektide tähistamine infotahvlitega.
  T 24.1.7. Laululava välja(lõpuni)ehitamine.
  T 24.1.8. WC remont.
  T 24.1.9. Lastemänguväljaku rajamine.
  T 24.1.10. Skulptuuridepargi rajamine.
  T 24.1.11. Juurdepääsutreppide rekonstrueerimine.
  T 24.1.12. Turvapiirete paigaldamine.
  T 24.1.13. Invapanduse ehitamine.
  T 24.1.14. Lavapinkide astmestiku väljaehitamine.
  T 24.1.15. Pinkide soetamine.
  T 24.1.16. Maapinna planeerimine, haljastuse rekonstrueerimine.
  T 24.1.17. Linnusemüüri markeerimine.
  T 24.1.18. Pargi teede korrastamine.
  T 24.1.19. Prügikastide paigaldamine.
  Ü 24.2 Linnakodaniku maja rajamine ja arendamine (Tallinna 13)
  T 24.2.1. Restaureerimisprojekti koostamine.
  T 24.2.2. Hoone restaureerimine ja linnakodaniku toa sisustamine.
  T 24.2.3. Vanalinna teabepunkti ja tegevuskeskuse käivitamine (personal, majandamine ja töövahendid).
  T 24.2.4. Vanalinna arendusdokumentide koostamine ja elluviimine (arhiiv, trükised, uuringud).
  T 24.2.5. Vanalinna restaureerimis- ja renoveerimislahenduste väljatöötamine.
  Ü 24.3 Käsitöökeskuse rajamine ja arendamine (Tallinna 9,11)
  T 24.3.1. SRIKi teabetoa asutamine (ruumide remont, sisustamine, majandamine, personal).
  T 24.3.2. Linnakodanike nõustamine (sh trükised) ja koolitamine.
  T 24.3.3. Käsitöökeskuse rajamine (restaureerimisprojekt, restaureerimine ja käsitöötubade sisseseadmine).
  T 24.3.4.Turismialase koostöökeskuse loomine ja arendamine.
  T 24.3.5.Käsitöökeskuse rajamine (sh.SRIK) ja arendamine.
  Ü 24.4 Turvalisuse tagamine
  T 24.4.1. Järelvalveametniku ametikoha loomine, naabrivalve edendamine, lisa patrullringid).
  T 24.4.2. Naabrivalve propageerimine ja linnakodanike koolitamine.
  Ü 24.5 Muinsuskaitse all olevate objektide haldamine
  T 24.5.1 EELK Paide Püha Risti Kiriku restaureerimine.
  T 24.5.2 Vallimäe müüride konserveerimine.
  T 24.5.3 Vallimäe bastionite ja kaevu uuringud.
  T 24.5.4 Paide Raekoja hoone rekonstrueerimine.
  T 24.5.5 Linna müüri, -bastionite ja -väravate markeerimine (uuringud, teostus).
  T 24.5.6 Linna omandis olevate hoonete korrastamine.

  E 25. PAIDE LINNAS TOIMUB AKTIIVNE TURISMITEENUSE PAKKUMINE
      Ü 25.1 Vanalinnas tegutsevate väikeettevõtete tegevuse arendamise toetamine

  T 25.1.1. Vanalinna sümboolika väljatöötamine.
  T 25.1.2. Meenekonkursside korraldamine.
  Ü 25.2 Paide arendamine Kesk-Eesti turismi keskuseks
  T 25.2.1. Kontaktide loomine teiste piirkondade ja asutustega (sh. ühismarsruudid).
  T 25.2.2. Mäo ristmikku „turistilõksu“ kavandamine ja arendamine.
  T 25.2.3. Paide linna turismimarsruutide väljaarendamine.
  T 25.2.4. Paides giiditeenuse ja turismitoodete väljaarendamine.
  T 25.2.5. Järvamaa Muuseumi arendamise toetamine.
  (lk 55, 56)  Allikas: paide.ee  Tagasi
  ajaloo artiklite juurde  See artikkel asub selles veebis: Ajalugu/Muinsuskaitse rubriigis


  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein