Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  1 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Ajalehed Paidest

  Sügismotiivid, tuletõrje-seadeldis ja seltskondlik klubi

  » 
  » Paide ja ta omapära...
  » Sügismotiivid, tule...
  » Linn kahaneb, Paide...
  » Jõe kuivatamine, or...

  15. okt 1933 Postimees
  Sügismotiiwe Paidest
  Rahulikust linnarahwast, teatrist, kinost ja spordist.


  Soine linna ümbruskond on pruun kui roostes raud. Wallimäe ilus puiestik on mitmewärwiliselt kirju ja tennisewäli näib nagu olewat unustatud ja mahajäetud. Kitsad, konarlised tänawad on pimedad, waewalt tungib kaugelt tänawalambist walguskiir läbi udu su jalge alla. Ela nagu Londoni räpasemas linnaosas.

  Paide, sellega ei saa wõrrelda siiski ühtki teist linna, siin on nii palju omapära, millest küll siinolija ei taipa, kuid wäljasttulejale siiski kohe tahtmatult torkab silma. Paide, rahulik, nagu elawate kalmistu, see ütleb kokkuwõetuna kõik. Kes seda ei mõista ja kellele see ei meeldi, pühib jalge alt Paide tolmu ja purjetab mujale. Laulupidu suwega on läbi, näitus on läbi ja ühtegi “suursündmust” pole enam oodata.

  Kinoetendusi, neid on ka nii harwa ja kui ekraanil libiseb mõni pildikenegi, siis jää kas külma ja niiskesse saali igawuse tõttu magama, wõi kolista kohe filmi alguses minema. Halwad filmid! Kinoametniku küsimise järele ei tasuwat end Paides hea film. Kuid wiletsad ka ei lähe. Paidelane polegi nii arenematu ja maitsetu, kuna linnas wõrreldes teiste wäikelinnadega küllaldaselt intelligentsi. Teatrihooaeg on alanud ja linna raamatukogus seisawad “kilomeetri pikkused” raamatusoowijate sabad. Paide rahwamaja ümber on koondanud end asjaarmastajatest näitlejategrupp, mis nii mõningi kord mõne opereti rahwa rõõmuks lawastab. Paidelane on teatriarmastaja. Alatasa on wõõraste külaskäikudel saal rahwast puupüsti täis.

  Ta on ka selles mõttes erand, see paide-inimene, et ta ei warasta. Wähe küll tuleb linnas eneses ette näppamisi, kuid sellewastu intensiiwne on maa. Aga protsessimehed on tublid. Üks protsessib teise käest heinamaad, teine äket, kolmas leiab, et ta naist on sõimatud ja poissmehed satuwad tülli pruutide pärast. Pruudid, need “kahjulikud putukad”, kui palju poissmehi nende pärast pidanud oma poissmeheseisusele pöörama selja. On nagu praegu abiellumise tõbi poissmeestes. Kuldiwarale, wanapoiste seisusele ei hakka külge ükski wõim. Sport on järwakates kõrges hinnas, eriti laskesport. Laskewäljal on hommikust õhtuni laskjate saba ja harjutused ei jäta ka mitte end tasumata. Laskespordis on nii mitu nimekat laskurit Paidest pärit. Juba hakkab külge ka lennuhaigus, hakatakse ehitama lennuwälja ja angaare. See weel puudus, muidu on kõik korralikult olemas.

  Praegu on algamas tantsu-sesoon. Kursusi kui wihma ja õpetajaid nagu sibulaid. Wõta keda soowid. Kahjuks leiawad ikka tööd need, kes jõuawad ette. Koolides on märgata õpilaste juurdekaswu. Mitte ainult algkoolis, waid ka kutse- ja keskkoolis.

  H.M.  17.03.1933 Postimees
  Paides leiutati tähtis tuletõrje seadeldis.


  Järwa telefoniwõrgu üles J. Wiedebaum leiutas ja konstrueeris alarmseadeldise, mida saab panna töötama kauge maa tagant elektriwoolu abil. Leiutist saab kasutada tornis asuwa tuletõrje alarmkella töötama panemiseks ning ühtlasi awab seadeldis automaatselt torni luugid.
  Hiljuti demonstreeris leidur oma leiutist Paide tuletõrjujate kitsamale ringile.
  Esimesena kawatsetakse ehitada seadeldis Paide kiriku kellatorni ning ühendatakse telefoni teel kas postkontoriga wõi Eesti Pangaga, millistes asutistes on alaline walwe. Kuna leidur annaks Paidele leiutise kasutada tasuta, siis läheks see sisseseade maksma ainult 200 kr ümber. J.W. wõttis oma leiutisele patendi.  17. nov 1930 Postimees
  Paide seltskondlik klubi


  awati neil päewil Paide rahwamaja ruumides. Klubi liikmeks wõetakse ainult meesterahwaid, liikmemaks 8 kr. kuus, peale selle laenuna 40 kr. inwentari ostmiseks. Klubil on juba 26 liiget igast poliitilisest parteist, mistõttu loodetakse tasandada wastuolusid parteitegelaste wahel. teiseks on kawas mitmesugused meelelahutused ja ajawiitemängud.

  Tagasi
  ajaloo artiklite juurde
  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein