Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  6 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Paide 1938

  Paide 1938. aastal

  » Paide 1938. aastal

  Väljavõtted 1938. aastal väljaantud raamatust “Paide” (Koostanud V. Krabi), kirjaviis muutmata


  Paide

  Koostanud V. Krabi


  Eelolevate ridade ülesandeks on anda lühidat ülevaadet Paide linnast ja ümbrusest, Paide minevikust ja olevikust, kuivõrd piiratud ruum lubab. Raamatukene on mõeldud ka juhina võõrastele, kes külastavad Paidet.


  Eesti Turistide Ühingu Paide Osakonna Büroo

  asub Linnavalitsuses, Turuplatsil, kus Paidet

  külastajatele igasuguseid juhiseid antakse.  Linna geograafiline ülevaade


  Järvamaa maakonnalinn Paide asetseb Järvamaa loodeosas Türi-Paide-Tamsalu kitsarööpmelise raudtee ääres. Linna maa-ala piiravad Mäo, Väätsa ja Kirna valla maa-alad.

  Paide kuulub nende väikelinnade hulka, mis omavad peamiselt kohalist tähtsust; tema kiireks arenemiseks on puudunud soodsad eeltingimused. Nii on ümbritsevad vallad hõredasti asutatud ja soise pinnaga. Pealegi asub ta tähtsamatest keskkohtadest kaugel (Tallinn 100 klm.).

  Paide omab tähtsama liiklemisteena Türi-Paide-Tamsalu kitsarööpmelist raudteed, mis teda ühendab ühest küljest Tallinna-Tapa-Valga laiarööpmelise raudteega ja teisest küljest Mõisaküla-Viljandi-Tallinna kitsarööpmelise liiniga. Viimasel ajal liikvele pandud rööbasomnibustega on reisimine Türi-Paide-Tamsalu liinil muutunud märksa kiiremaks ja mugavamaks.

  Maanteede kaudu on korraldatud omnibuse ühendus Paide-Tallinna vahel iga päev, Paide-Ambla-Tapa, Paide-Koeru-Rakke ja Paide-Põltsamaa vahel igal teisipäeval ja reedel kui lume olud seda võimaldavad.

  Linna tänavastik on kujunenud Pärnu ja Tallinna tänava järgi ja need tänavad on ka peatänavateks. Pärnu ja Tallinna tänavad suunduvad turuplatsile, mis moodustab linna olulise osa keskpaiga; asuvad siin ju tähtsamad asutised ja ärid. Muu tänavastik (vana linnaosa) on kujunenud ja rajatud ilma erilise plaanita selle keskusse ümber, osalt aga Vaksali ja Pärnu tänava piirkonda.

  Linna piirab idast, põhjast ja lõunast soiste ning madalate kallastega Paide jõgi (alamjooksul Pärnu jõgi). Linna kirdeosas, turu läheduses, asub ajalooline Vallimägi, endine neljanurgeline ordulinnus, millest paremini säilinud osana võib mainida 8-kandilist torni.

  Maapinna moodustavad 0,75—3 m. paksune savi- või mullakiht, 2,5—3 meetriline paekiht, millele järgnevad vett-kandvad vahekihid kruusast või peenikesest liivast, paerähk j.n.e.


  Paide linn võtab enda alla 944,2 hektaarilise maa-ala: sellest maa-alast kuulus varemini Paide linna piiresse 492,3 ha.; Riigikogu otsusega 4. veebr. 1930. a. laiendati linna administratiiv-piirkonda 451,946 ha võrra, nimelt eraldati Kirna vallast 65,146 ha, Mäo vallast 299,072 ha ja Väätsa vallast 87,728 ha Liidetud maa-ala kuulus riigi tagavaramaa hulka, välja arvatud Pärnuvälja küla 3 talu maad.

  Tänavad on valgustatud elektriga 12 klm. ulatuses. Elektrivõrk on Linnavalitsuse omandus. Voolu antakse lepingu alusel umbes 4 klm. kaugusel asuvast Järva Turba-ühisuse elektrijaamast, Viraksaarest,

  1934. a. rahvalugemise andmetel oli Paides 539 elumaja 1015 korteriga ja 2837 eluruumiga, neist oli ühekordseid 381, poolteisekordseid 109, kahekordseid 48 ja 2^2 kordseid 1. Ehitusmaterjali järgi oli puumaju 501, kivimaju 28 ja segaehitisi 13 Ühetoalisi kortereid oli 27, kahetoalisi 303, kolmetoalisi 238, neljatoalisi 118 ja viie- ning enam-toalisi 132. Kortereid tuli iga maja kohta 1,8, iga maja kohta elanikke 6 ja iga korteri kohta 3,2. Väikekortereid valgustati suuremalt jaolt petrooleumilampidega. Kähe ja enamtoaliste korterite valgustamisel on elekter esikohal Enamasti on igal korteril oma köök.

  Rahvaarvu kasvamine on Paide linnas toimunud üsna pikkamööda; nii oli 1897 a. Paides 2507 elanikku (1117 m. ja 1390 n.), 1922 a. rahvalugemise ajal 2980 (1322 m. ja 1658 n.) ja 1934 a. rahvalugemise ajal 3285 (1481 m. ja 1801 n.)

  Linnas on üks avalik saun.

  Tapamaju on üks, mis seisab linna loomaarsti juhtimisel. Tema hooleks on ka liha järelvalve.

  Toiduaineid müüakse väikestest kauplustest, mida praegu 16, pagaritööstusi 3, vorstitööstusi 2. Sundmäärused vastavad üldiselt teiste linnade omadele. Turgu peetakse 3 korda nädalas: igal teisip., reedel ja laupäeval. Viimasel päeval muudakse peamiselt toiduaineid. Laata peetakse 13 korda aastas turuplatsil ja linnaäärsel laadaplatsil. Järjekindlat järelvalvet toiduainete üle teostab linna arst koos politseiga.

  Linna elanikud saavad oma joogi- ja tarbevee umbkaudu 300 erakaevust. Kaevudest on valdavas enamuses pumpkaevud. Põhjavesi on südalinnas 4—8 m. sügavusel, linna servadel aga 1—3 m. sügavusel. Paides asuvad Järva maa-arst ja Paide linnaarst, peale selle 3 arsti, maakonna loomaarst ja linna loomaarst.

  Ravilatest asuvad Paides Järva maakonna haigemaja ja Paide linnahaigemaja. Viimane töötab peamiselt sünnitus ja naistehaiguste alal.

  Peale selle asub siin veel Järvamaa Tiisikuse vastu Võitlemise seltsi nõuandekoht.

  Linnal on oma vanadekodu umbes 35 hoolealusele.

  Apteeke on üks — eraapteek. Kuuldavasti kavatseb Linnavalitsus avada oma apteegi.  Aadressid


  1. Omavatitsusasutised.

  Paide Linnavalitsus — Turg, tel. 16.

  Linna tööbörs — Linnavalitsuses.

  Linna Perekonnaseisu amet — Linnavalitsuses.

  Linna haigemaja — Väike-Aia t. 30, tel. 39.

  Linna vanadekodu — Pärnu t. 16.

  Linna tapamaja — Mündi tee 1.

  Linna veovoor — Soo t. 5, tel. 11.

  Järva Maavalitsus — Tallinna t. 6. tel, 9, 33, 35, 57.

  Järva Maavanem — tel. 9.

  Järva Maahaigemaja — Pärnu t. 12, tel. 42.


  2. Kohtuasutised.

  Jaoskonnakohus — Tallinna t. 12, tel. 138.

  Kohtu-uurija — Tallinna t. 12, tel. 78.

  Kohtupristav — V.-Aia 12, tel. 79.

  Notar — Lai t. 12, tel. 97.

  Vaestelaste kohus — Linnavalitsuses, tel. 16.

  Vangimaja — Pikk t. 42, tel. 25.


  3. Politsei.

  Jaoskonna politseikomissar — kabinet Tallinna t. 12, tel. 128

  Jaoskonna politseikomissar — kantselei tel. 12.


  Kriminaalpolitsei:

  Komissar — kabinet, Tallinna t. 12, tel. 113.

  Komissar — kantselei tel. 40.

  Arestimaja — Tallinna t. 25, tel. 95.


  Järva Maksuamet — Vee t. 1, tel. 59.


  4. Post, telegraaf telefon:

  Posti-, telegraafi-, telefoni kontor — Pikk t. 27, tel. 81.

  Telefoni kõnepunkt Rahvamajas — Pärnu t. 55, tel. 130

  Telefoni kõnepunkt Turuplatsil — tel. 112.

  Telefoni kõnepunkt Postkontoris — tel. 18.

  Telefoni kõnepunkt Vaksalis — tel. 10.

  Järvamaa telegraafi-telefoni võrk — Pärnu t. 50 tel. 17.


  5. Raudteejaam — Vaksali t.

  Kontor — tel. 67.

  Teemeister — Uus t. 22, tel. 93.


  6. Kaitseliidu asutised:

  Järva Maleva Staap ja kohalikud üksused — Pärnu t. 53, tel. 108

  Paide malevkonna pealik — Rüütli t. 10, tel. 63.


  7. Pangad:

  Eesti panga Paide osakond — Turuplats, tel. 30.

  Järvamaa Ühispank— Pikk t. 2, tel. 105.

  Ühispank Järva Ühine Laenu- ja Hoiukassa — Tallinna t. 5, tel. 38

  Eesti Maapanga esindaja — Vastuvõtt E. Panga osakonnas


  8. Koolid:

  Paide Ühisgümnaasium, Progümnaasium ja Kaubanduskeskkool — Posti t. 12, tel. 60.

  Paide Linna Algkool ja Täienduskool — Tallinna t. 18, tel. 84.

  Lasteaed — Pärnu t. 57.

  Tööstuskeskkool — Tallinna t. 58, tel. 118.

  Saksa algkool ja 2-a. aianduskool — Rüütli t. 2.


  9. Seltsimajad, kino :

  Rahvamaja — Pärnu t. 55. tel. 81.

  Kino, — Pärnu t. 55. tel. 81.

  Tuletõrje Kodu — Lai t. 6, tel. 140.


  10. Haiglad ja apteek:

  Järva Maahaigemaja — Pärnu t. 12, tel. 42.

  Linna Haigemaja — V.-Aia t. 30, tel. 84.

  Tiisikushaigete nõuandepunkt — S.-Aia t. 11, tel, 21.

  Emade nõuandekoht — Linna Haigemajas.

  Loomaravila — Tiigi tn.


  11. Arstid:

  Naaris, Peeter, dr. — Järva Maa-arst, Tiigi t. 7, tel. 13.

  Leisner, Gustav, dr. — Paide Linnaarst, Tallinna t. 13, tel. 15.

  Müller, Aksel, dr. — Pikk t. 25, tel. 19.

  Gutfeld, Valentin, dr. — Pikk tn. 9. tel. 53.

  Sellheim, Friedrich — Pikk tn. 14, tel. 23


  12. Loomaarstid:

  Viren, Anton, Maakonna loomaarst — Pikk t. 7, tel. 137.

  Hoerschelmann, Siegfried — Linna loomaarst — Pikk t. 25, tel. 8.


  13. Hambaarst:

  A. Teischev — Tallinna t. 5.


  14. Advokaadid:

  Lepik, Andreas — Lai t. 12.

  Leemann, Hans— Tallinna t. 13. tel. 65.

  Beerm anu, Rene — Tallinna t. 33. tel. 122.

  Ottas, H. — Tallinna t. 32.


  15. Einelauad ja restoranid :

  Alkoholita:

  Rahvamaja einelaud — Pärnu t. 55, tel. 130.

  J. Seppur'i einelaud — Pikk t. 5.

  M. Koppeli einelaud — Pärnu t. 27.

  Kohvik — Tallinna t. 5.

  Alkoholiga:

  ,,Koit” — Pikk t. 11, tel. 126.

  „Põllumeeste Kodu" — Pärnu t. 4, tel. 131.

  “Estika” — Tallinna t. 10, tel. 20.


  16. Võõrastemajad:

  “Põllumeeste Kodu"— Pärnu t. 4, tel. 131.

  “Grand” — Telliskivi t. 2.


  17. Ühistegelised asutised:

  Kaubatarvitajate Ühisus “Iva" — Pikk t. 3, tel. 32.

  Järva Majanduse Ühisus — Pikk t. 2, tel. 90.


  18. Põllumajanduslikud organisatsioonid ja nõuandjad :

  Järvamaa Põllumeeste SeIts — Pikk t. 2, tel. 101.

  Järva Metsaühing — Pikk t. 2, tel, 101.

  Järva Maatulunduse Konsulent — Pikk t. 2, tel. 101.

  Põllumajanduslikkude Ühisuste Revisjoniliidu Järvamaa ühisuste nõuandja ja arveraamatute ladu - Pikk t. 2, tel. 105.

  Karjakasvatuse instruktor — Maavalitsus, tel. 33.


  19. Ajalehed:

  “Järva Teataja" — Pikk t. 2, tel. 101.

  “Uus Eesti" Järvamaa kontor — Pikk t. 2, tel. 121.


  20. Mitmesugused tähtsamad seltskondlikud organisatsioonid:

  Isamaaliidu Järva Maakomitee — Pikk t. 2, tel. 121.

  Järva Maanoorte Ühendus — Pikk t. 2, tel. 101.

  Paide Vabat. Tuletõrje Ühing — pritsimaja Lai t.

  Vabadussõjas Langenud Järvamaa Kangelaste Mälestusmärgi Püstitamise Komitee — Paide Rahvamajas, Pärnu t. 55, tel. 130.

  Paide Käsitööliste Selts

  Lava- ja Helikunsti Ühing “Voog" — Paide Rahvamajas, Pärnu t. 55, tel. 130.


  21. Kirikud ja kogudused :

  Ev. Luth. Püha-Risti kogudus — kirik Turuplatsil, kantselei

  Lai t. 1, tel. 83. Ev. Luth. Saksa Püha-risti kogudus — palvemaja Saksa koolis Rüütli t. 2.

  Ap. Õigeusu kogudus — kirik Vallimäel.

  Metodistide kirik — Pärnu tn.


  22. Mitmesuguseid asutisi:

  Paide Ühishaigekassa — Pärnu tn. 40, tel. 4.

  „Tööoskuse Amet” — Tallinna tn. 58, tel. 118.

  Tööstuskeskkooli töökojad —Tallinna t. 58; tel. 118.


  Vaata suuremat kaarti


  Paide tänavad:

  1. Aia-Suur

  14. Mündi tee

  27. Rüütli

  2. Aia- Väike

  15. Nurme

  28. Soo

  3. Aiavilja

  16. Pargi

  29. Tallinna

  4. Heina

  17. Parkali

  30. Telliskivi

  5. Jõe

  18. Pikk.

  31. Tiigi

  6. Kalda

  19. Posti

  32. Turg

  7. Karja

  20. Prääma tee

  33. Uus

  8. Kitsas

  21. Pärnu

  34. Vainu

  9. Kivimurru

  22. Pärnuvälja

  35. Vaksali

  10. Kure

  23. Põllu

  36. Valli

  11. Laadaplatsi

  24. Raudtee

  37. Vee

  12. Lai

  25. Roheline

  38. Veski

  13. Lembitu

  26. Ruubasaar


  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein